Han ska samordna exporten

Ett av målen i livsmedelsstrategin är att öka svensk export. Som ett steg i det har regeringen tillsatt en nationell exportsamordnare. Sedan 21 augusti har Johan Krallis Anell just den rollen.

Johan Krallis Anell är sedan 21 augusti ny nationell exportsamordnare i Sverige. Foto: Elima Mwinyipembe

– Jag hoppas att jag kan vara en länk mellan näringslivet och det offentliga i arbetet med att öka livsmedelsexporten. Min roll handlar samtidigt om att vara en spindel i nätet kring de satsningar och det arbete som görs redan i dag samt att vara en lots för företag som vill komma ut på exportmarknaden, säger Johan Krallis Anell, i ett pressmeddelande.

Som vi skrivit om tidigare kommer Johan närmast från en tjänst som hållbarhets- och delbranschansvarig på Livsmedelsföretagen.

Hans nya uppdrag handlar om att få fram fler företag till att börja med export och därmed öka exporten i stort. Även om det redan i dag finns en rad produkter på exportmarknaden, är just exportandelen av livsmedel endast 20 procent. 

Stark vilja

Johan menar att det finns en stor potential att öka på landets export inom branschen, och att hans känsla är att det finns en stark vilja att lyckas hos alla parter.

– Nu handlar det om att växla upp arbetet och bidra till att redan existerande livsmedelsexportörer kan ta nästa steg, precis som företag som är i startgroparna i sitt exportarbete ska kunna ta den chansen, säger Johan.

Flera satsningar

Förutom tillsättandet av den nationella exportsamordnaren har regeringen också inrättat ett samverkansråd, vars uppgift är att ge företag tillträde till marknader utanför EU. Det finns också ett särskilt exportprogram som har fokus på små och medelstora företag. För två år sedan tillsattes lantbruksrådet i Kina och det finns även en nybildad styrgrupp med namn ”Team Sweden Livsmedel”.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste