Optimism i Europa – men Brexit spökar

Jordbrukare i EU är något mer nöjda med sin lönsamhet än tidigare. Men på grund av stundande Brexit är läget det omvända i Storbritannien. 

Optimismen bland lantbrukare i EU ökar. Men inte i Storbritannien, där oron för Brexit gör sig påmind. Foto: Mostphotos

Det visar den lönsamhetundersökning som genomförts under första halvan av året i tio länder.

Många brittiska lantbrukare är oroliga för hur de även i fortsättningen ska få tillgång till utländsk arbetskraft och avsättning för de brittisla produkterna, när landet lämnar EU.

– Brittiska lantbrukare är helt enkelt oroade över sin fortsatta lönsamhet. För de svenska lantbrukarna är det också av stor betydelse hur utvecklingen kommer att bli i spåren av Brexit, eftersom det kan påverka prissättningen bland annat på mjölk. Lantbrukare är generellt bra på att hålla nere sina kostnader och jobba med intäkterna, samtidigt behöver de veta spelreglerna för att kunna ha en långsiktig plan för företaget. Genom att följa sin plan och marknaden samt göra nödvändiga justeringar når man lönsamhet, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult, i ett pressmeddelande.

Mer svenskt

Enligt undersökningen upplever de svenska lantbrukarna en förbättrad lönsamhet jämfört med det senaste året. Sedan förra året har både bygg- och maskininvesteringarna ökat. Fläsk- och nötköttsproducenter upplever bäst lönsamhet. Medan växtodlarna på grund av ett globalt överflöd upplever en sämre lönsamhet. Framtidsutsikterna ser dock ljusa ut för alla produktionsgrenar. 

Ökade intäkter är en orsak till att svenskarna känner ökad lönsamhet. Vilket delvis beror på att det finns en allt större efterfrågan och intresse för svensk mat.

Eko till Kina

Ett annat relativt positivt exempel är Frankrike där tron på framtiden fortsatt är negativ men ändå högsta sedan den här typen av mätningar startade.

Danskarna är också positiva, bland annat i och med ökad export av eko till Kina.

Här kan den som är intresserad läsa hela rapporten.

Fakta: EU:s lantbrukslönsamhetsindex – våren 2017

(The multi-national farmers’ confidence index – våren 2017) är ett gemensamt Europeiskt lönsamhetsindex över 8 000 lantbrukares uppfattningar om den nuvarande och den förväntade ekonomiska situationen på gården. Av EU:s medlemsstater är det 10 länder som ställt samma frågor som i den svenska lantbruksbarometern. Intervjuerna gjordes mellan januari och april 2017. Källa: LRF Konsult

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 14 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste