Kameraövervakad slakt

Obligatorisk kameraövervakning på slakterier finns i Frankrike och ligger på förslag i Storbritannien. Veterinären Bo Algers tycker att detta borde införas även i Sverige, men vad tycker slakterierna?

Obligatorisk kameraövervakning av slakten är på tal i Storbritannien och Frankrike. Bo Algers tror att det vore bra även i Sverige för att säkerställa att djurskyddsreglerna upprätthålls även i slakten. Foto: Mostphotos

Syftet med kameraövervakningen är att garantera konsumenten att djurvälfärden upprätthålls. Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet, är positiv till detta. I förra numret av Jordbruksaktuellt uttryckte han sig såhär:

– Det man gör på slakterier måste vara någonting som är i överensstämmelse med det medborgarna tycker är okej. Eftersom det ibland diskuteras och det finns olika uppfattning i frågan, är det bra att ha en dokumentation. Då kan man, inte bara i stunden, utan även i efterhand bedöma om det som skett är i linje med det som medborgare tycker bör ske på ett slakteri.

Utöver det skulle det underlätta för Livsmedelsverkets personal att ha denna typen av dokumentation.

Maria Donis vd, svensk fågel menar att branschen inte i dagsläget planerar att kameraövervaka slakten. Foto: Carolina Wahlberg

HKScan på gång

Enligt Maria Larsson kvalitetschef på HKScan började koncernen att implementera videoövervakning i de led där djuren fortfarande är levande 2015. Då fanns systemet redan på plats i Danmark och sedan har Finland och Baltikum följt efter.

I Sverige pågår implementeringen som väntas vara färdig 2018.

Maria Larsson berättar att tillgången till videodokumentationen kommer att vara reglerad för att skydda medarbetarnas integritet, men om något skulle hända kan man gå tillbaka och se på materialet. Med tanke på just integritet är facket involverade i diskussionen kring hur videoöverkaningen ska läggas upp, vilka som har tillgång till materialet med mera.

Tveksamma

HKScan håller på att införa kameraövervakning av slakten i Sverige i de led där djuren fortfarande är levande. Det finns sedan tidigare i de andra länderna som HKScan slaktar i. Foto: Carolina Wahlberg

Maria Donis som är vd för branschorganisationen Svensk Fågel meddelar att de är tveksamma till obligatorisk kameraövervakning.

– I branschen är medlemmarna väldigt måna om att djurväldfärden upprätthålls och därför har vi ett flertal kvalitetsprogram som är till för att fånga upp om det förekommer några problem. Men vi är tveksamma till att kamera­övervakning i den utsträckningen skulle ge en hundraprocentig garanti för att den upprätthålls. Enligt oss är det viktigaste för att upprätthålla djurväldfärden att arbeta enligt uppsatta rutiner i enlighet med den svenska djurskyddslagen och dom system som har tagits fram med hjälp av experter på området, skriver hon i ett mail till Jordbruksaktuellt och utvecklar:

– Så länge Livsmedelsverkets officiella veterinärer bevakar slakten samt den oberoende kontrollen som vi har utöver Livsmedelsverkets inspektörer och Lst:s djurskyddsinspektörer anser vi inte att kameraövervakning behövs. Veterinärerna och djurskyddsinspektörerna är allmänhetens ögon på slakterierna och besitter kompetens att avgöra om något inte är som det ska. Om avvikelser uppstår analyseras orsakerna och korrigerande åtgärder tas fram för att förebygga liknande händelser.  Det är också nödvändigt att ta hänsyn till personalen som jobbar på slakterierna i diskussionen om eventuell kameraövervakning. Idag får de inte bevakas via kamera utan särskilt tillstånd.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

Kommentera