Fokusera rätt och förenkla

Det absolut viktigaste för svenskt jordbruks lyckosamma framtid är stärkt internationell konkurrenskraft. Om det kan man tycka vad man vill, men så enkelt är det. Här måste analysen börja. Och den måste göras grundligt.

Egentligen är det inte så komplicerat. Det är mycket lättare att analysera än att analysera effekterna av alla de regler och stöd vi nu uppfinner för att försöka kompensera för bristande konkurrenskraft.

Mina internationella utsvävningar ger mig ständigt bekräftelse på att det vi vill se som unika mervärden som på sikt ska öppna exportmarknader, med nuvarande arbetssätt inte kommer att göra det. OM vi inte betydligt tydligare lyckas framhålla, marknadsföra våra produkters förträfflighet.

I varje land, oavsett miljölagar, djurskyddslag och antibiotikaanvändning, är den nationella matens ställning stark, som premiumprodukt. På varje marknad är den mesta matens ursprung anonym och priset på råvaran avgörande. I alla välbeställda länder talar man om konsumentens önskan om mer kunskap om maten. Likväl är den mesta konsumtionen anonym konventionellt producerad mat, i dag och om tio år.

För att lyckas med marknadsföringen, ett absolut måste för att överbrygga vårt höga kostnadsläge, måste vi våga säga och få ut budskapet att VI ÄR BÄST!

Vi måste ta till oss den ovan beskrivna verkligheten innan vi duttar vidare med små bidragssatsningar till höger och vänster och skärpta regler och kontrollprogram. Att hemläxan görs ordentligt av både politiker och branschens organisationer och företagare, är av existentiell betydelse.

Konkurrenskraftsutredningen får inte bli ett instrument för ytterligare nationellt navelskåderi, med fortsatt allt högre skattetryck och små skattefinansierade satsningar på mer nationell hybris.

Så länge frihandel är modellen, så måste vi ha ett mycket starkare fokus på vår internationella konkurrenskraft OCH vara mycket tuffare i vår marknadsföring. Givetvis ska vi varje dag göra allt vi kan för att utveckla och sälja unika produkter till ett unikt högt pris, men även för premiumprodukter som spårbart och ekologiskt, blir vår konkurrenskraft svag om näringens kostnadsläge i grunden är för högt. Branschens internationella konkurrenskraft är viktig för alla producenter.

En ny stark regering bör inte driva jordbrukspolitiken vidare i samma hjulspår. Politiker och branschorganisationer bör göra gemensam sak i att se över vilka lagar, förordningar, bidrag, myndighetsfunktioner och kontrollprogram som kan skrotas eller förenklas. Det behövs en rejäl upprensning. Resultatet blir den länge omtalade men osynliga regelförenklingen för företagarna, lägre overhead-kostnader, en slant över till skatte- och avgiftssänkningar samt mer motiverade företagare med högre förtroende för politik och myndighetsutövning.

Branschen kan föregå med gott exempel och tydliggöra vad vi helt kan skrota eller förenkla, samt tydliggöra hur myndigheter och politiker bör effektivisera jordbrukspolitiken i stort och i sin löpande verksamhet. Samtidigt åligger det branschens företagare och organisationer att bli mycket starkare i marknadsföringen av våra produkter.

Stärkt konkurrenskraft kan inte kompensera för brister i marknadsföringen. Det finns gott om exempel på framgångsrika lantbrukare och livsmedelsföretag, som bygger sin affär med självsäker marknadsföring. De visar på möjligheterna. Stärkt internationell konkurrenskraft gör de företagen än starkare och möjliggör för fler att göra samma resa.

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste