Jämnare tillgång på lamm behövs

För att komma vidare med svenskt lamm behövs fler professionella uppfödare.

Det behövs fler lammuppfödare som kan leverera på våren menar Magnus Lindholm, operativ chef på HKScan. Foto: Katarina Johnsson

De senaste fem åren har HKScan sett en liten ökning i lammslakten och i år är det en klar ökning om man jämför med förra året. Marknaden hänger med och det finns en ökad efterfrågan på svenskt lamm. Det finns dock en hel del att jobba på för att komma vidare.

– Här handlar det om att industrin måste bli bättre på att utnyttja lammet och sälja alla delar i olika typer av produkter. Vi måste också få en ökad förståelse för hur nysvenskar vill ha lammet och vad som är viktigt för dem, de är en stor potentiell marknad, säger Magnus Lindholm, operativ chef, HKScan.

Magnus tror också det är viktigt att tydligare få ut de mervärden som svenskt lamm har jämfört med importerat, samma typ av resa som grisen har gjort.

När det gäller uppfödarna efterfrågar Magnus en jämnare tillgång på lamm. I dagsläget slaktar de flesta under hösten. Ju fler som klarar av att föda upp lamm för vårslakt desto mer svenskt lamm kan säljas under hela året. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 03 oktober 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera