Rådgivarnas bästa tips inför nästa betessäsong

Här tipsar Frida Hedin och Mia Lindkvist på Hushållningssällskapet om saker att fundera över.

Att mäta beteshöjden inför släpp är ett bra tips. Foto: Frida Hedin

När kom djuren ut på bete? Var höjden på betet redan för hög vid det laget?

Att ha ett tidigt betessläpp är A och O för en lyckad betessäsong. Betesväxterna växer snabbt på våren, det räcker därför med en höjd på fem till sju centimeter för släpp. Då är djuren på plats och kan hålla efter vart efter det växer. Gå ut i betet med någon form av mät­sticka och mät höjden på växterna, då har du stenkoll på när det är dags.

Kontinuerligt bete i stora, avlånga hagar ger sämst betesutnyttjande. Då ena änden av hagen ofta blir förvuxen. Foto: Frida Hedin

Betar djuren kontinuerligt i stora fållor eller roteras de runt mellan mindre fållor?

Betesdrift brukar delas in i tre olika former; kontinuerligt, rotations- eller stripbete. Den bästa avbetningen och det bästa utnyttjandet av betet får man vid rotationsbete eller stripbete. Djuren erbjuds nytt fräscht bete, helst en ny fålla/strip varje dag, och stimuleras då till att äta mer. Det sämsta betesutnyttjandet fås vid kontinuerligt bete i stora, avlånga hagar. Generellt sett kommer djuren då att beta bra i ena änden av hagen, samtidigt som den bortre änden blir förvuxen. Om du av någon anledning måste ha en betesdrift med avlånga fållor, kan du ställa ut saltsten och extra vattenkar i den bortre änden av fållan för att locka djuren att gå dit lite oftare.

 Putsrester från ett högt bete behöver tas bort från hagen för att inte kväva kommande tillväxt. Foto: Frida Hedin

Börjar dina betes­vallar bli gamla, glesa eller ogräsbemängda?

Se upp med gamla eller glesa betesvallar, här har ogräs en god chans att etablera sig, det räcker med att en klöv slinter för att skapa den jordblotta som krävs för att ogräsen ska kunna gro.

Äldre betesvallar producerar mindre och innehåller mindre näring än nyare. Lägg gärna om betesvallar vart femte till sjätte år för att hålla dem i gott skick.

Vid omläggning av en betesvall får man bästa resultatet genom att så in dem i en skyddsgröda. Släpp inga djur på vallen vare sig under första eller andra året efter omläggning. Tunga betesdjur trampar lätt sönder de till en början späda vallplantorna. Man vinner mycket genom att göra allt man kan för att skapa en tät och fin betesvall.

Putsrester från ett högt bete behöver tas bort från hagen för att inte kväva kommande tillväxt. Foto: Frida Hedin

Växer betet ifrån djuren?

När en betesväxt blir högre än 10 till 12 centimeter skuggar den sig själv vid rotbasen. Då strävar växten efter att sträcka på sig och går i ax. Hela växten blir mer fiberrik och mindre smaklig. Motsatsen när betesväxten hålls på en höjd på cirka max 10 centimeter så når solens strålar ner till rotbasen och växten stimuleras att producera proteinrika sidoskott istället för att sträcka på sig, resultatet blir en tät, fin och näringsrik grässvål.

Frida Hedin och Mia Lindkvist arbetar med bland annat med betesrådgivning för både natur- och åkerbeten samt foder- och produktionsrådgivning. De sitter i Uppsala, men är även verksamma i Stockholm, Södermanland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Gävleborg. Foto: Susanne Eriksson

För att hjälpa djuren med att kontinuerligt hålla betet på en lagom nivå får man jobba intensivt med betesputsen. Putsa fållor dit djuren inte kommer innan betet blir för långt. Ha gärna som ambition att putsa fållan djuren ska komma till härnäst ett par dagar innan insläpp. Tänk på att inte putsa när betet redan är för långt, utan hellre putsa flera gånger. Putsar man för högt bete behöver putsresterna föras bort ur hagen för att de inte ska ligga kvar och kväva kommande tillväxt.

Har du mer betesmark än vad djuren mäktar med tar du förslagsvis en första skörd i vissa fållor och koncentrerar betet till övriga fållor. På sensommaren när markerna producerar cirka hälften så mycket som på försommaren används de fållorna till bete. Förstaskörden passar dessutom ypperligt som stödutfodring på höstkanten.

 

Frida Hedin

Naturvårdsrådgivare med inriktning mot betesmarker

 

Mia Lindkvist

Lantbruksdjursrådgivare

Artikeln publicerades tisdag den 03 oktober 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste