Effektivisering jordbrukets enda väg framåt?

Svenskt jordbruk och tillhörande förädling konkurrerar på en stenhård världsmarknad. Svenska bönder har inget annat långsiktigt alternativ än fortsatt effektivisering med tillhörande krav på antagligen skuldsättning för finansiering.

Lars Wilderäng

Det ger inte den svenske bonden någon konkurrensfördel, men är ändå den enda vägen framåt. Alternativet är möjligen att gränser stängs och internationell handel motarbetas med tullar, vilket i så fall kräver att vi går ur EU.

Den svenske bonden har inte några egentliga konkurrensfördelar, annat än att den lilla svenska marknaden gärna vill betala för svensk mat. Men det räcker inte i en värld där bonden hela tiden måste göra investeringar i allt effektivare teknik och metoder. Enbart den svenska marknaden kan knappast finansiera denna effektivisering, då det alltid kommer finnas aktörer någon annanstans som investerar. Alltså är den svenske bonden fast i effektiviserings- och investeringstävlingen. Det finns egentligen inga andra val - investera och effektivisera eller dö.

Det är inte så att vi kan konkurrera genom lägre beskattning eller lägre löner. Återstår investeringar, investeringar som i praktiken kräver belåning för finansieringen.

Egentligen skiljer detta sig inte från andra branscher, där man ständigt är utsatt för stenhård konkurrens och måste göra samma eller hårdare satsningar än konkurrenterna. Det enda den utländska maten inte kan skaffa är ordet svenskt.

Vi skulle förstås kunna backa klockan snart 25 år och gå ur EU, stänga gränserna och motarbeta internationell handel via förbud och tullar. Fast svensken vill både äta kakan och ha den kvar. Med allt färre som försörjer sig på jordbruk så lär vi knappast lämna EU för våra bönders skull.

Så då återstår bara den stenhårda konkurrensen.

Det är den enda vägen framåt för volymproducenterna. Sedan kanske man ska göra mer i egen regi - det verkar inte direkt som de forna kooperativen gynnar den svenska bonden när de blivit internationella.

Lars Wilderäng

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste