Utredning om animalierådgivning börjar underifrån

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att inom ramen för Livsmedelsstrategin se över rådgivningen inom animalieproduktionen. Under hösten ska lantbrukare intervjuas för att ge sin bild av vad som finns i dag och vad som behövs framöver.

Jordbruksverket har fått i uppdrag att se över en ny rådgivningsmodell för animalie­produktionen i Sverige. En sak som ska utredas är om det är möjligt att göra något liknande som dagens Greppa Näringen, som är ett samverkansprojekt mellan Jordbruksverket, Länsstyrelserna och LRF. Foto: Carolina Wahlberg

Det är ett uppdrag som kommer från Livsmedelsstrategin, åtgärdspaket ett av fyra, med titeln ”Rådgivningsmodell inom animalieproduktionen”.

– Målet är att nå en ökad lönsamhet utan att tulla på våra skyddsnivåer. Vi ska ha minst samma djurskydd och djurhälsa som i dag och läkemedelsanvändningen får inte öka. Det är viktiga mervärden i den svenska produktionen, säger Katharina Gielen, utredare på Jordbruksverket. 
Foto: Jordbruksverket

– Vi ska kartlägga och analysera förutsättningarna för en liknande modell som Greppa Näringen inom animalieproduktionen och andra djurrelaterade lantbruksverksamheter. Där har vi tagit med hästnäringen, säger Katharina Gielen, utredningsledare på Jordbruksverket.

Utredningen ska ske i nära samarbete med länsstyrelserna, jordbruksnäringen och berörda intressenter.

– Vi ska även föreslå en modell för kunskapsöverföring. Greppa Näringen gör det dels genom direkt rådgivning på gård, men även via andra kanaler. De sammanställer kunskap och förmedlar den via nyhetsbrev. Vi ska även lämna ett förslag på finansiering av detta inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Ökad produktion

Syftet med uppdraget är i linje med livsmedelsstrategin.

– Målet är en ökad inhemsk livsmedelsproduktion, lönsamhet och konkurrenskraft samtidigt som vi tar hänsyn till miljömålen och med minst bibehållen skyddsnivå vad det gäller djurskydd, djurhälsa och folkhälsa.

Projektet består av två faser. Den första handlar om att kartlägga och att göra en nulägesanalys.

– Vi har börjat med underifrånperspektivet. Till och med oktober ska vi träffa sju olika grupper med olika produktionsinriktningar.

Starta underifrån

Grupperna intervjuas om hur rådgivningen fungerar i dag och vad som kan bli bättre. Parallellt har andra berörda informerats, bland annat befintliga rådgivningsföretag.

– Det är väldigt givande att sitta ner och prata med våra lantbrukare. Det känns som att det är rätt väg att starta underifrån. Det finns mycket som erbjuds, men vad är det i realiteten som man köper? Och vad är det man behöver?

Enligt Katharina ser det ofta väldigt olika ut och skiljer sig mellan de olika djurslagen.

– Vi måste veta hur dagens system fungerar för att veta vad som eventuellt behöver förbättras, för att underlätta vägen fram till en ökad produktion. Det finns mycket bra som görs. Det kanske bara behöver skruvas lite här och där och möjligen att Greppa Näringen-konceptet kan vara en väg framåt. Men det får vi se.

I skrivande stund har det varit tre möten av sju.

– Alla som vi har träffat köper rådgivning, det handlar mycket om affärsrådgivning och veterinär rådgivning. Och upplevelserna är att man är relativ nöjd med den veterinära rådgivningen, men det finns utvecklingspotential. Vi har en hög kunskapsnivå inom landet, men det finns även de som tittar utanför landets gränser och hämtar egen kunskap.

I fas två ska det som kommit fram under fas ett formuleras till en eventuell ny modell som leder framåt. I februari 2019 ska utredningen slutredovisas.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 19 oktober 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste