Antibiotika: Sverige är bäst i klassen

Svenska lantbrukare använder minst antibiotika till sina djur inom EU och anledningen är enkel - friska djur behöver inte medicineras. 

I diagrammet visas försäljningen av antibiotika i milligram per kilo levandevikt för 2014 och 2015. Grekland är ny i statistiken och har således inget jämförande värde. Försäljningen av antibiotika uppges i milligram per PKU som ungefär motsvarar vikten av levande djur i ett land, uttryckt i kilo. Måttet är trubbigt och ska tolkas med försiktighet enligt SVA. Grafik: Malin Strandli Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten

En ny rapport från europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, redovisar försäljningen av antibiotika till lantbruksdjur under 2015. Siffrorna visar fortsatt att Sverige är bäst i klassen i EU, även om förbrukningen gått upp 0,6 procentenheter sedan 2014. Norge och Island som inte är med i EU, ligger allra lägst när det kommer till försäljningen av de 30 länder som är med i rapporteringen.

Läs mer: Antibiotika - den svenska modellen, en saga utomlands

Den sålda mängden antibiotika redovisas som milligram per populationsenhet, PKU. PKU motsvarar ungefär den sammanlagda levandevikten av ett djur i ett land uttryckt i kilo. Detta för att ta hänsyn till att antalet djur skiljer sig åt mellan länderna. Siffrorna ska dock tolkas med försiktighet skriver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i ett pressmeddelande.

Stora skillnader

Snittet för de 30 länder som är med i 2015 års rapportering ligger på 136 milligram per PKU. Högst ligger Cypern på 434,2 milligram per PKU och Sverige ligger på 11,8.

Det finns stora skillnader i hur länderna använder antibiotika. 91 procent använde antibiotika i gruppmedicinering direkt i vattnet eller fodret. Det innebär att även djur som inte är sjuka medicineras och därmed ökar risken för resistens mot antibiotika. Motsvarande siffra för Sverige är tio procent.

Läs mer: "Sluta äta importerat kött"

Antibiotika i tillväxtfrämjande syfte har varit förbjudet i Sverige sedan 1986 och inom EU sedan 2006. Men i en del andra länder används detta fortfarande.

Brett eller smalt

Den vanligaste antibiotikan till djur 2015 var tetracykliner, penicillin och sulfonamider som tillsammans utgjorde 69,6 procent.

Tetracykliner är bredspektrumantibiotikum som därmed går på flera olika bakterier och där resistensläget är allvarligt. I Sverige jobbar man för att använda smalspektrumantibiotika, då de utgör mindre risk för resistensutveckling, totalt uppgick försäljningen av tetracykliner till lantbruksdjur i Sverige 2015, till sju procent.

Läs mer: Allt mindre bred antibiotika till svenska djur

Penicillin är en annan typ av antibiotika där vanligt penicillin som har ett smalt spektrum ingår. I gruppen finns dock även ampicillin och amoxillin som är breda.

I Sverige dominerar smalspektrum penicillin som utgjorde 56 procent av försäljningen 2015.

Tre bästa länderna

Norge är det land som ligger allra lägst på 2,9 milligram per PKU följt av Island som ligger på fem. Sverige som är tredje bäst sett till hela Europa men bäst i EU ligger på 11,8 milligram per PKU.

Tre sämsta länderna

De tre länder som har högst försäljning av antibiotika till lantbuksdjur är Cypern 434,2 milligram per PKU, Spanien 402 och Italien 322. När det gäller Cypern är statistiken sannolikt missvisande i och med att de har många getter och getter är inte inkluderade när man beräknar PKU. Om de vore inkluderade skulle Cyperns siffra sannolikt ligga tio procent lägre enligt EMA, vilket dock fortfarande innebär att landet hamnar bland de tre sämsta, på runt 390 milligram per PKU.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste