19 kr/liter för gräsmjölk

Coop Danmark och danska mejeriet Thise lanserar tillsammans en mjölk som kor som enbart fått gräs, ingen spannmål eller soja. Produktutvecklingen har finansierats med hjälp av crowdfunding.

Danska mejeriet Thise och Coops butikskedja Irma lanserar en mjölk från kor som enbart fodrats med gräs/vall. Produktutvecklingen har finansierat med hjälp av Coops crowdfunding. Foto: Thise

Thise, ett kooperativt mejeri med enbart ekologiska produkter, har tillsammans med Coop Danmark lanserat en konsumtionsmjölk som kommer från kor enbart uppfödda på gräs. 

Mjölken kommer från gården Hvanstrup på Jylland och ska säljas i Coops Irma-butiker på Själland. Mjölken säljs med en fetthalt på 4,2 procent och ska ha ett pris om 15 DKK/liter (19 SEK/liter).

”Feed no food”

Gräsmjölken marknadsförs med slogan ”feed no food” det vill säga att den är producerad med enbart gräs och inte konkurrerar om grödor som lämpar sig för mat.

Hvanstrup har 100 mjölkkor som enbart utfodras med gräs/vall, uppger Irma.  Ingen spannmål, majs eller soja ingår i foderstaten.

Gräsmjölken har tagits fram med stöd ifrån Coops crowdfunding där privatpersoner/medlemmar investerar mindre belopp. Över 400 bidragsgivare har varit med och lånat ut pengar till projektet.

Reglerna för gräsmjölken omfattar:

  • Korna ska få minst tre månaders bete.
  • Ko och kalv går tillsammans i 3-5 dygn.
  • Kalvarna ska ha mjölk de fyra första månaderna.
  • Kalvarna får inte säljas före två månaders ålder och måste uppfödas ekologiskt.
  • Kor och kalvar får 40 procent större yta än vad de danska eko-reglerna kräver.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 23 oktober 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera