Ingen mer risk för Newcastle

Nu upphävs övervakningsområdet och därmed också alla särskilda restriktioner i Östergötland. 

Nu tas restriktionerna kring fågeltransporterna bort ifrån Östergötland. Foto: Carolina Wahlberg

I mitten av oktober konstaterades den smittsamma fågelsjukdomen Newcastlesjukan i en värphönsbesättning utanför Linköping. Men i och med att inga nya fall av smitta har hittats inom övervakningsområdet upphävs det nu.

– Samarbetet med djurägarna och samtliga berörda har fungerat mycket bra. Det är som alltid mycket viktigt att alla som håller fåglar är uppmärksamma på hälsoläget i sina besättningar, och att man kontaktar veterinär vid oväntade störningar i produktionen, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.  

Enligt Enisa är det allra viktigaste verktyget för att skydda sina fjäderfän mot sjukdomar goda hygienrutiner. 

Tips från Jordbruksverket på förebyggande åtgärder

  • Djurägare ska vara uppmärksam och ta kontakt med veterinären om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion, förändringar i äggskalet eller nedsatt allmäntillstånd.
  • Det är viktigt att ordinarie smittskyddsrutiner (hygiengräns vid ingång/utgång till fjäderfähuset som omfattar sko- och klädbyte samt handtvätt) följs och vid behov stärks.
  • Minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.
  • Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen.
  • Alla som går in i fjäderfähus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer.
  • Redskap och utrustning som används till fåglarna bör rengöras och desinfekteras regelbundet.
  • Se till att vilda fåglar inte har tillträde in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation. Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.
  • Tänk på att avstå kontakt med fjäderfä under minst 48 timmar om du har varit på utlandsresa där du haft kontakt med fjäderfä.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste