LRF nöjda över naturvårdsverkets klimatuppdrag

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att mäta utsläppen av växthusgaser i andra länder som sker till följd av Sveriges konsumtion och import. 

Naturvårdsverkets nya mätmetoder ska nu även visa hur Sveriges import påverkar klimatet. Foto: Mostphotos

Hilda Runsten arbetar på LRF och är expert inom hållbar utveckling. Enligt henne är det ett stort problem att det inte görs några mätningar av Sveriges utsläpp till följd av att vi importerar varor från andra länder.  

– Vi på LRF har arbetat för det här länge. Att naturvårdsverket får i uppdrag att ta fram mätmetoder är ett första bra steg, säger Hilda Runsten.

Hilda Runsten från LRF är glad över att Naturvårdsverket fått uppdraget. Foto: LRF

Bättre överblick

Som Jordbruksaktuellt berättat om tidigare tar Sveriges utsläppsstatistik i dagsläget inte hänsyn till utsläpp till följd av import eller utlandsresor. Det visar en rapport där Naturskyddsföreningen sammanställt statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Men med hjälp av de mätmetoder som Naturvårdsverket ska ta fram kommer man lättare kunna se Sveriges totala klimatpåverkan, när det gäller livsmedelskonsumtionen.

– Vi har lobbat för det här länge. Det finns en frustration från lantbrukare och framförallt animalieproducenter. I Sverige finns det ju ett krav att sänka klimatpåverkan, men det ger en orättvis och skev bild om man inte har med vår klimatpåverkan från det vi importerar, säger Hilda.

Bra mätmetoder inte tillräckligt

Men att ta fram bra mätmetoder är enligt Hilda bara en del i arbetet, sedan återstår det fortfarande att föra in resultatet från mätningarna av landets klimatpåverkan när det gäller vår import av livsmedel från andra länger i den totala statistiken.

– Problemet är att det ofta finns specifika studier men att den långsiktiga mätningen av utsläppen från importen saknas och då får man en skev bild. Siffrorna måste med i redovisningen när man pratar om Sveriges utsläpp, säger hon. 

Fakta: Naturvårdsverkets uppdrag

Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan

Naturvårdsverket ska utveckla mätmetoder för att få mer tillförlitlig statistik av de utsläpp av växthusgaser som sker i andra länder till en följd av svensk konsumtion.

Vid sidan av mätmetoder ska Naturvårdsverket bedöma om det finns andra indikatorer än konsumtionsutsläpp som kan användas för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Fokus ska vara på områden där det finns potential att minska utsläppen. Statistiska Centralbyrån, Livsmedelsverket och Statens Jordbruksverk ska bistå med underlag och stöd.

Naturvårdsverket ska vid genomförandet av uppdraget också ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos Konsumentverket. Naturvårdsverket ska beskriva resultatet av arbetet och bedöma hur utvecklingen av mätmetoder och indikatorer kan bidra till en förbättrad uppföljning av åtgärder för att minska de konsumtionsrelaterade utsläppen.

Underlaget ska tjäna som utgångspunkt vid utvecklandet av nya och förbättrade åtgärder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2019.”

Källa: Naturvårdsverket

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste