Bucht: Djurvälfärd och konkurrenskraft ska gå hand i hand

I dag lämnar regeringen den nya djurskyddslagen till lagrådet. En lag som inte ska detaljstyra, menar landsbygdsministern.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är nöjd med den nya djurskyddskagen som han menar inte ska försämra konkurrenskraften för lantbrukarna. Foto: Carolina Wahlberg

– Utgångspunkten för den nya lagen är att behålla den goda djurhälsan, djurskyddet och djurvälfärden utan att försämra konkurrenskraften. Det har varit väldigt tydligt vägledande att de här sakerna måste få gå hand i hand. Och det tycker vi att vi har gjort, säger Sven-Erik Bucht till Jordbruksaktuellt.

En viktig del i det är att djurskyddslagen ska vara mer övergripande utan detaljstyrning.

– Det går helt klart i den riktningen. Lagen är en ramlagstiftning, sedan kommer detaljerna i föreskrifterna från myndigheterna. Det är i den riktningen som remissorganen har velat ha det. Det gör också att det går att förändra saker över tid på ett enklare sätt. Detaljstyr du i lagen, måste du ändra hela lagen.

Enklare ändringar

Att detta skiljer sig från den tidigare djurskyddslagen, tycker Bucht absolut, även om det också i den nya lagstiftningen finns en del saker som är tämligen detaljerade. Som exempel kan nämnas förbudet att låta sällskapsdjur förvildas och förbud mot att använda sjölejon och elefanter på cirkus.

– Men när det gäller produktionsdjur vill vi och remissinstanserna ha det reglerat i föreskrifterna för att kunna göra förändringar på ett enklare sätt.

Några andra nya saker i lagen som Sven-Erik lyfter är att det ska bli möjlighet att söka omprövning om det har utfärdats ett djurförbud och att lagen ska ge tydligare förutsättningar för omsorgsprogram.

– Förutsättningarna för kontrollprogrammen som finns i olika branscher blir i den nya lagen tydligare. De grundläggande bestämmelserna inom djurskyddslagen och djurskyddsförordningen och EU:s regelverk är en grundförutsättning för att du ska kunna ha ett kontrollprogram där djurhållare vidtar åtgärder och säkerställer att djurvälfärdsnivån inte sänks eller försämras. Det är viktigt att det kommer att bli tydligt i lagstiftningen kring kontrollprogrammen, som har tjänat branscherna väl, säger Sven-Erik.

Viktigt med kunskap

– Vi lyfter också fram frågan om kompetens. Det är oerhört viktigt att man har rätt kompetens för att ta hand om djur. Men vi går inte in i detalj och styr att du ska ha den och den formella utbildningen. Det är i så fall på myndighetsnivå som man då kan bestämma om en särskild formell utbildning ska till för att ta hand om djur. Sättet på vilket kunskapen inhämtas, det är inte det som är viktiga. Det viktiga är att man har kunskap.

Hur ska det gå att mäta på ett bra sätt?

– Det är inte regeringen via lagstiftningen som kan reglera det. Utan det är myndigheter och i det här fallet Jordbruksverket som kommer att ha hand om de frågorna.

Utvärdering av minkbranschen

Utöver djurskyddslagen ger regeringen ett uppdrag till Jordbruksverket att utvärdera minkbranschen. 2010 tog pälsbranschen själva ett initiativ till ”Minkhälsan” och två år senare gjorde Jordbruksverket de senaste föreskrifterna.

– Vi vill nu att man utvärderar dem, vad har hänt inom branschen, hur ser det ut inom branschen. När rapporten kommer in inom ett år får vi ta ställning till hur man hanterar det här vidare, säger Bucht.

Regeringen föreslår att den nya djurskyddslagen ska träda i kraft 1 april 2019.  

Här kan den som vill läsa den nya lagen i sin helhet.

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste