Nödvändigt att samarbeta mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett problem som ökar över hela världen. Med den nya handlingsplanen mot antibiotikaresistens ska nu myndigheterna stärka sitt gemensamma arbete för att hantera utvecklingen framöver. 

Den nya handlingsplanen för 2018-2020 ska stärka myndigheternas arbete mot antibiotikaresistens. Foto: Mostphotos.

I planen, som är en utveckling av den tidigare gemensamma handlingsplanen från 2015, finns sju olika mål.  Dessa omfattar åtgärder som behöver göras för olika områden, exempelvis inom jordbruk, livsmedelsproduktion och kring forskning.

Målsättningar

Ett av målen handlar om att öka kunskapen och öka övervakningen av användningen av antibiotika. Detta genom om att samla in heltäckande data om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens som ligger till grund för riskvärderingar och analyser.
Ett annat av målen handlar om ledarskap inom EU och internationellt samarbete, som till stor del handlar om Sveriges roll bland andra länder och att vi som land ska verka för ett ansvarsfullt användande av antibiotika globalt genom kontakter och samarbeten. 

Stöd internationellt

Den aktuella handlingsplanen ska gälla år 2018-2020 och har tagits fram med hjälp av 25 olika myndigheter och aktörer som fått i uppdrag att arbeta mot antibiotikaresistens. Några av dessa är Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och exempelvis Livsmedelsverket.

Syftet med handlingsplanen är att få ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens men också att stödja EU och FN i att hitta innovativa och hållbara lösningar globalt.

Den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens:

1. Ökad kunskap genom stärkt övervakning

2. Fortsatt starka förebyggande åtgärder

3. Ansvarsfull användning av antibiotika

4. Ökad kunskap för att kunna förebygga och bekämpa bakterieinfektioner och antibiotikaresistens med nya metoder

5. Ökad kunskap i samhället om antibiotikaresistens och motåtgärder

6. Stödjande strukturer och system

7. Ledarskap inom EU och internationellt samarbete

 

Läs mer om de olika myndigheternas uppgift genom att följa länken:

Källa: Reviderad tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens 2018–2020

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste