Organisk gödsling – en utmaning

Det är populärt med ekologiska bladkryddor och grönsaksväxter. Men odlingen har utmaningar. Störst är den om näringstillförsel, något som forskare nu har tittat på.   

Basilika i kruka är populärt bland konsumenter. Men det finns utmaningar kring näringstillförseln inom den ekologiska odlingen. Arkivfoto: Sofie Logardt

Bakom pilotprojektet som finansierats av Tillväxt Trädgård, står Karl-Johan Bergstrand SLU Alnarp, och Klara Löfkvist, RISE, Lund. I projektet har de undersökt kvävetillgängligheten från olika organiska gödselmedel i krukodlade kulturer.

Forskarna odlade basilika och pelargon med tre olika behandlingar, varav två bestod av organiskt gödselmedel (blodmjöl+ Baralith Enslow och pelleterad hönsgödsel) och en kontrollbehandling av mineralisk långsamverkande gödsling. Under försökets gång tillsattes ingen extra näring efter växtstarten.  

Olika förutsättningar

En slutsats som de kunde dra var att när man odlar kulturer som startar som sticklingar och växer under kortare perioder av sju till åtta veckor, kan all näring tillföras direkt från start.

I andra som sås med frön ska man undvika blodmjöl och andra medel som friger kväve snabbt. Detta på grund av att höga halter av ammonium vid växtstarten kan medföra problem vid groning och rotning. Forskarna menar dock att en lösning på detta skulle kunna vara att lagra det färdigblandade substratet ett par veckor före användning för att få igång nitrifieringsprocessen.

Under lång tid

Vid längre kulturtider måste man tillföra mer gödsel under odlingen, eller annars använda mer substrat från början. Det är viktigt att använda ett gödselmedel som har en lägre frigivningshastighet så att tillräckligt med kväve kan frigöras under tillräckligt lång tid.

Läs mer om forskningsprojektet i sin helhet här

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste