”Lantbrukare är en viktig pusselbit i hela samhällets beredskap”

Den 14-16 januari pågår rikskonferensen ”Folk och försvar”. Där frågor rörande Sveriges beredskap ska diskuteras. Frågor där lantbruket har en nyckelroll menar LRF:s förbundsordförande Palle Borgström.

De som bor på landsbygden; bönder och skogsägare är viktiga aktörer för att upprätthålla samhällsfunktioner under en krisperiod, menar Palle Borgström. Foto: Katarina Cumselius

– Bönder och de som är aktiva ute på landsbygden är en viktig del i att hålla samhället i gång när det uppstår kriser. Det har vi sett bevis på under stormar och stora bränder. Då är våra medlemmar väldigt betydelsefulla, de känner till det lokala, de är handlingskraftiga och de har verktyg och maskiner så att de kan ställa upp och hjälpa till. Till exempel genom att köra vatten med gödseltunnor och motorsågar för att röja. Våra medlemmar är vana att jobba och ta hand om sig själva. Det gör oss till en viktig pusselbit i hela samhällets beredskap, framförallt landsbygdens beredskap, säger Palle Borgström.

Debatten har vaknat

Han menar att den här typen av frågor tas på allt större allvar i dag. 

– Under en ganska lång tid fanns det ett stort ointresse när det gäller livsmedelsberedskap. Men samhället har börjat vakna till och debatten blir allt mer intensiv. Det syntes inte minst i och med den försvarsberedningsrapport som nu har publicerats, säger Palle och fortsätter:

– Det blir ett bredare fokus på frågan. Förr i tiden pratades det om beredskapslager, men nu pratas mer om uthållighet och resilience som både handlar om uthållighet men också återhämtningsförmåga. Det handlar om att titta på hela systemet i samhället; livsmedelsförsörjningskedjan, tillgång till diesel, energi, el och andra saker som är viktigt för att allt ska fungera.

Vinner fördelar 

Här har de gröna näringarna på flera sätt en nyckelroll. 

– Kan vi ersätta importerade fossila bränslen från Ryssland med inhemska fossilfria bränslen som vi producerar av skogsråvara så vinner vi flera fördelar. Bland annat att vi inte är så beroende av vår omvärld och att vi har en livsmedelskedja som är mer motståndskraftig. På köpet får vi också en bättre klimateffekt och en bättre handelsbalans, säger han och fortsätter:

– Nu blir den här beredskapsfrågan ytterligare ett argument att det är klokt att utnyttja det vi kan producera i Sverige på ett bättre sätt.

Vad hoppas du få ut av konferensen?

– Både att kunna påverka diskussionen i den riktning som vi vill och som vi är övertygade om är bra för samhället. Sedanatt ta del av andra intressanta diskussioner och att knyta nätverk med andra beslutsfattare och påverkare. 

Tror du att det kommer att bli ett större fokus på de här frågorna framöver?

– Ja, det är jag helt övertygad om. Den diskussionen som har börjat den går inte att stoppa. Utan den kommer att fortsätta.  

Fakta: Några förslag till utformning av det civila försvaret

–Tre månader. Så länge ska Sverige kunna klara sig mot allvarliga störningar i samhällets funktion.  

– En vecka. Så länge ska den enskilde ska ha en beredskap för att klara sig själva utan stöd från det offentliga. Här är förberedelser och samarbete med andra centralt. 

Källa: Försvarsberedningens rapport Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 13 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste