Både ris och ros till beslut om förnybartdirektivet i Europaparlamentet

Nordens största bioraffinaderi Lantmännen Agroetanol ser med blandade känslor på resultaten av omröstningen om förnybara drivmedel.

Oron för begränsningar vid användningen av CCR teknik har lagt sig hos Agroetanol men kritiken mot det nya förnybartdirektivet kvarstår. Foto: Carolina Wahlberg

I en kommentar till Jordbruksaktuellt säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef för Lantmännen, att det bästa med omröstningen var det positiva beslutet angående så kallad carbon capture and recycling (CCR) och hur de som använder denna teknik inom biodrivmedelsproduktion får tillgodoräkna sig de minskade utsläppen.

– Denna fråga har nog varit vår huvudfråga och vi har jobbat hårt för ett resultat som detta, säger han.

Bättre klimateffekt

CCR tekniken i etanoltillverkningen innebär att koldioxid fångas upp i tillverkningsprocessen och omvandlas till flytande kolsyra som kan återanvändas i andra processer. Enligt Alarik Sandrup ger denna process en bättre klimateffekt på produktionen.  

Låsta nivåer

Alarik säger att man även jobbat tillsammans med Preem och Södra för att få till bra villkor för bioenergi från skogen och den svenska talloljan. Betydligt sämre var de tak Europaparlamentet satte upp för grödbaserade biodrivmedel, där man låser användningen vid den nivå som skedde i medlemsstaterna 2017, dock högst 7 % av den totala drivmedelsförbrukningen i varje medlemsstat.

EU:s klimatmål

Begränsningarna till nivån för 2017 eller högst 7% av den totala drivmedelsförbrukningen påverkar troligen den svenska marknaden i begränsad grad tack vare riksdagsbeslut om högre ambitioner, men beslutet kommer definitivt att ligga som en våt filt över utveckling, användning och produktion av hållbara grödbaserade biodrivmedel i övriga EU enligt Alarik.

--Med detta tak kommer det därtill att vara mycket svårt att nå de klimatmål man satt upp för hela EU och transporterna, eftersom grödbaserade biodrivmedel är det helt klart dominerande alternativet till fossilt, säger han.

Nästa steg

Alarik sammanfattar läget som mycket negativt med begränsningen av energigrödor men positivt för CCR tekniken och talloljan. Nu väntar nästa steg där EU-kommissionen, Europarådet och Europaparlamentet skall komma överens om ett slutgiltigt förnybartdirektiv, vilket skall börja gälla i medlemsstaterna 2021.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 22 januari 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste