Fler unga äter mindre kött

Att göra hållbara val, för att minska klimatpåverkan och få en ökad biologisk mångfald, är viktiga argument när unga väljer vilken typ av mat de äter.

Fler unga väljer svenskproducerad mat framför ekologisk, enligt en undersökning av Ungdomsbarometern. Foto: Thinkstock

I Ungdomsbarometerns senaste undersökning har man gjort 23 000 intervjuer med ungdomar mellan 15 och 24 år om deras matvanor. Studien visar bland annat att begreppet vegetarian till viss del har ändrat innebörd bland de unga. Av ungdomarna som medverkat i studien svarar en tredjedel att de i någon mån undviker att äta kött. Men många anser sig även vara vegetarianer trots att de väljer att äta kött ibland. Undersökningen visar också att många ungdomarna väljer ekologisk mat, men också att fler väljer svenskproducerad mat över ekologiskt.
­– Mat är den tydligaste identitetsmarkören för unga just nu. Generellt så ökar det samhällspolitiska intresset bland unga och de speglas även i deras matvanor. Ungdomar i dag anser i allt högre utsträckning att de har möjlighet att påverka samhället, säger Lovisa Sterner, livsmedelsexpert på Ungdomsbarometern, till Jordbruksaktuellt.

–  Sju av tio ungdomar får vara med och besluta vilken mat familjen handlar och vi ser att deras synpunkter påverkar hela familjen, säger Lovisa Sterner på Ungdomsbarometern.

Positiva vädreord

Enligt Lovisa vill unga i dag gärna förknippas med egenskaper som att ”vara snäll och ansvarsfull” och det hänger även ihop med vilken typ av livsmedel de väljer. Enligt de unga finns det många positiva värdeord som är förknippade med att vara vegetarian.
– Valet att vara vegetarian eller att äta mindre kött är ett enkelt sätt för unga att agera utifrån det som de tycker är viktigt. Förutom val av kost symboliserar vegetarianism även hälsomedvetenhet, hållbarhet och djuretik för de unga, säger Lovisa.

Påverkas av samhällsdebatten

Att handla hållbart och att välja bort kött, handlar för många unga också om deras identitet. Enligt Lovisa är debatten kring en hållbar livsstil och minskad klimatpåverkan stor på sociala medier och det finns många starka röster, så som bloggare, som förespråkar en mer hållbar livsstil. Många unga ser upp till dem och väljer att anamma deras sätt att konsumera livsmedel. Andelen unga som klassar sig som vegovänner, alltså vegetarianer, flexitarianer eller veganer har ökat betydligt senaste året.

– På ett år, sedan den förra mätningen vi gjorde, har andelen som betraktar sig som vegovänner ökat från en fjärdedel till en tredjedel. Det är en jättestor ökning, säger Lovisa.

Så väljer ungdomarna i möjligaste mån:

Svenskproducerat: 32 procent.

Ekologiskt: 19 procent

Närproducerat: 15 procent.

Källa: Ungdomsbarometern

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 24 januari 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste