Gammal och bitter eller klokare än politiken?

Får du också känslan av att ha blivit gammal och bitter ibland? Jag hoppas innerligt att det snarare är samlad livserfarenhet som gjort mig lätt desillusionerad när det gäller politiken.

I år är det valår. Det ser ut att bli en rejäl mental utmaning för oss samhällsintresserade som tycker diskussioner och beslut ska baseras på sakligt korrekta argument, vetenskap och beprövad erfarenhet som vi så vackert kallar det.

Det finns många kloka politiker. Likväl tycks förvånande ofta resultatet av alla ansträngningar bli förutsägbart mediokert. Energipolitiken är en fars, som berör oss i hög grad.

Kommer du ihåg att Tyskland ska stänga alla kärnkraftverk? Du vet väl att Sverige stängt flera reaktorer och snart ska stänga fler? EU ska samtidigt minska användningen av fossila bränslen. Bland annat Tyskland använder jättemycket kolkraft. EU ska också samtidigt minska beroendet av rysk naturgas, som är en av EU:s största energikällor.

Det låter som upplagt för bioenergi, i alla former. Men Europaparlamentet beslutade just att användningen av biodrivmedel från åkermark i princip inte ska få öka. Europaparlamentet gav samtidigt grönt ljus för biobränslen från skogen. Det var dock på håret. Även den var starkt ifrågasatt.

Hur ska EU och medlemsländerna klara denna jätteomställning? Tyskland gick ut hårdast och har subventionerat biogas så hårt att mjölkgårdar lokalt ersatts av biogasanläggningar, en mer lönsam användning av majsen. Dessutom subventionerade de solenergianläggningar så kraftigt att det för lantbrukarna var som att ta godis från små barn. Låt mig tvivla på att det räcker.

De gröna näringarnas företagare behöver långsiktiga och förutsägbara förutsättningar för att kunna investera kraftfullt i ren energi. Det duger inte att tala sig varm för bioenergi och sen byta fot efter lite lobbyism av ”förbjud-allt-brukande”-lobbyn från innerstan. Det är inte helt oväntat, men mycket skrämmande att energiomställningen och framtidens livsmedelsproduktion i så hög grad tillåts utformas av tyckare som inte förstår skillnaden mellan ett ettårigt kretslopp för kol och koldioxid, och kretsloppet för fossilt kol och koldioxid.

Politiken måste kräva en alternativ realistisk lösning innan man lyssnar på förbudsivrarna. Annars blir det som med den tyska energiförsörjningen, ett löjeväckande spel där det fortsatt heter att all kärnkraft ska vara avvecklad till 2022, samtidigt som beslut tas mot bioenergi, på ideologisk grund. Det blir uppskjuten avveckling eller kraftigt ökad energiimport, sanna mina ord.

Eller så vet politikerna precis vad de gör och jag är bara gammal och bitter…

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 31 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

Kommentera