Våtmarker – ett sätt att lagra mer vatten

Att anlägga en våtmark i anslutning till gården kan vara ett att sprida ut riskerna vid både torka och höga volymer nederbörd.

Helén Strandroth anser att det finns flera fördelar med en våtmark vid gården.Foto:Madeleine Rapp

Under Odling i Balans temadag ”Vatten i balans” pratade man om fördelarna för lantbruket med att ha en våtmark i nära anslutning till gården. Där kan vatten både lagras när det finns överflöd och hämtas när det finns brist på vatten. Några som valt att anlägga en våtmark är Helén Strandroth och Markus Johansson som driver Bottorps Gård söder om Kalmar.

– Vi vill odla kvalitetsgrödor och då krävs mycket vatten, säger Helén.

Trots att gården redan har bra tillgång till vatten, har Helén märkt av att det tenderar att bli torrt i trakten runtomkring. Våtmarken, eller dammen som hon också beskriver den, är ett sätt att säkra upp att det verkligen finns vatten.

– Vi står ju inför ett föränderligt klimat och då är det viktigt att ha en strategi, säger hon.

För att anlägga våtmarken tog Helén och Markus hjälp utav Länsstyrelsen. Idag består våtmarken utav flera dammar.

–En av dammarna är exempelvis utformad för att samla upp fosfor som sedan kan återföras till åkern, säger hon.

Enligt Helene har dammen även haft andra fördelar.

– Ganska snart efter att vi anlagt dammen började det komma vattenfåglar till dammen och sedan är det ett trevligt inslag i landskapet, säger Helén.

 

Artikeln publicerades onsdag den 07 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

Kommentera