Rätt skötsel av hästhagen gynnar både häst och miljö

Genom mockning, betesplanering och betesskötsel kan miljöpåverkan från hästhagar minskas. Samtidigt minskar parasittrycket, vilket är bra för hästen.

Överblivet foder och gödsel som inte tas bort ökar risken för övergödning av marken och parasitangrepp på hästarna. Foto: Mostphotos

I Sverige finns 355 000 hästar. Av dessa bor 70 procent i tätortsnära områden. Begränsad marktillgång leder till att hagarna ofta är små, vilket medför en risk för övergödning och parasitproblem. Greppa Näringen har nu tagit fram praktiska råd för stallägare, kring hur man på bästa sätt sköter en hästhage. 

Anpassa foderstaten

Genom att mocka hagen och ta bort överblivet foder regelbundet minskar risken för näringsläckage. Det minskar även trycket av inälvsparasiter. 

Att anpassa givan av kraftfoder till hästens behov är en annan bra åtgärd eftersom det både minskar risken för fetma med följdsjukdomar hos hästen, samtidigt som gödseln inte blir mer näringsrik än nödvändigt, vilket gynnar miljön. 

Greppa Näringen tipsar även om att se över mineralgivan, framför allt gällande innehållet av fosfor. Ett sätt att göra det kan vara att analysera innehållet av fosfor i gödseln. Halter på mer än åtta gram fosfor per kilo torrsubstans tyder på att hästen får för mycket fosfor via fodret. 

Vårda vegetationen

En annan viktig grej är att se till att vegetationen i hagen täcker marken. Väldränerade hagar där utfodringsplatsen flyttas ibland minskar risken för upptrampning och gynnar därmed vegetationen. Rotationsbete, att låta marken vila emellanåt, är också bra för vegetationen. 

Om hagen ligger intill ett vattendrag kan det vara en god idé att anlägga en gräsbevuxen skyddszon mellan hagen och vattendraget. Skyddszonen kan då fånga upp partiklar av jord och gödsel i vatten som rinner på markytan.

I Greppa Näringens praktiska råd nummer 26 kan du läsa mer om hur du sköter hästhagen på bästa sätt.

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 11 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

Kommentera