GM-soja eller GM-fri soja

Vilken miljö­påverkan kan man förvänta sig om den svenska lantbruksbranschen skulle gå över till ­GM-soja? Det har forskare vid Sveriges lantbruks­universitet, SLU, tagit reda på. 

Forskare vid Mistra Biotech, SLU, har kartlagt de olika steg som foderråvaran sojamjöl går igenom, hela vägen från odlingen i Sydamerika. Därefter gjorde de en så kallad livscykelanalys (LCA) för GM-soja respektive icke-GM-soja.Foto: Mostphotos

Enligt en branschöverenskommelse används i dag ingen genmodifierad (GM) soja i Sverige. På de allra flesta håll i Europa används dock GM-soja, och då och då lyfts frågan om en övergång till GM-soja även i Sverige. En anledning till det är den merkostnad som är förknippad med den GM-fria sojan som används i dag. För tillfället är merkostnaden runt 100 dollar per ton, vilket motsvarar omkring 80 öre per kilo. 

Forskare inom forskningsprogrammet Mistra Biotech vid SLU har nu analyserat hur en övergång till GM-soja i Sverige skulle påverka miljön. Studien visar att det inte finns några signifikanta skillnader i global uppvärmning och nedsmutsning av färskvatten mellan GM-soja och GM-fri soja, om de två produktionsleden jämförs. 

Marknadseffekter

Men när forskarna tar med marknadseffekterna av ett byte från GM-fri till GM-soja blir det troliga scenariot annorlunda, eftersom det antas att efterfrågan på och förbrukningen av soja skulle öka, då GM-soja är billigare. 

– I studien har vi bara räknat med att GM-sojan blir billigare och att den därigenom konkurrerar ut andra proteinfoder. Det är visserligen naturligt att produktionen flyttar dit den är billigast, men lägre priser kan också göra att vi börjar konsumera mer, vilket kräver ökad produktion som kan föra med sig mer negativa konsekvenser för miljön än själva skiftet av produktionsplats, säger Mattias Eriksson, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Svenskt att föredra

Ökad efterfrågan på soja kan enligt forskarna leda till skövling av regnskog för att frigöra ny jordbruksmark, samtidigt som efterfrågan på svenska proteingrödor minskar. De drar därmed slutsatsen att det mest miljövänliga alternativet för proteinförsörjning inom animalieproduktion vore att genom växtförädling utveckla proteinrika växter som kan odlas i det svenska klimatet och sedan använda dessa som djurfoder för att ersätta soja som nu importeras.

Mistra Biotech

Mistra Biotech är ett forskningsprogram om bioteknik för hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i Sverige. Målet är hållbara produktionssystem ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. De flesta forskarna inom Mistra Biotech är anställda på SLU, men inom programmet jobbar även forskare från andra lärosäten.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 11 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

Kommentera