Hur blir det med halmen?

Sommarens och höstens skördevärder ställde till det på många platser, med brist och kvalitétsproblem på halm som följd.  

Efter ett blött skördeår som 2017 är det extra viktigt att ha koll på kvalitén på halmen till djuren. Extra viktigt är det för högdräktiga och kalvande djur samt små kalvar. 
Foto: Carolina Wahlberg

Hur upplever du bristen på halm?

– Tillgången eller bristen på halm är ganska varierande i landet, på sina håll kan man köpa på nära håll, medan i andra områden har det varit svårt att få tag på halm, och priset har därmed blivit högt. Jag arbetar bara med nötköttsproduktion, och beroende på produktionsinriktning och inhysningsform är behovet av halm olika, men vi närmar oss nu kalvningsperioden, vilket ställer höga krav på halmens hygien, och också möjligheterna att strö ofta och mycket. I ungnötsproduktionen och även till viss del i dikalvsproduktionen har intresset för bygglösningar av inhysningssystem med lägre halmbehov ökat, vilket såklart skapar en mindre sårbarhet vid halmbrist, säger Anette Seeman, produktionsrådgivare nöt på Gård & Djurhälsan. 

Anette Seeman är produktionsrådgivare nöt på Gård & Djurhälsan.
 Foto: Ellen Seeman

Hur påverkar det? 

– Ja, priserna stiger, men det man kanske lätt glömmer bort är också den där oron att få tag på tillräckligt mycket bra halm. Man har traditionellt pratat om att halm som fått lite regn på sig har bättre uppsugningsförmåga. Men just 2017 kan vi inte prata om lite regn, utan det kom mycket regn innan man fick in halmen, vilket inte bara påverkar uppsugningsförmågan, utan även ökar risken för mögel i halmen. Det kan i värsta fall kan vara direkt skadligt för både människa och djur.

Om man har halm av tveksam kvalitet, hur ska man tänka då?

– Ska man börja prioritera, och man måste använda all halm som finns, så handlar det om att ha bästa kvaliteten till foderhalm. Om man har tveksamma partier, så är det i så fall de minst känsliga djuren som ska ha det, alltså absolut inte högdräktiga eller kalvande djur, inte heller små kalvar. Ta bort synligt mögel med råge.

Fungera i systemet

Torv, spån, rörflen och produkter som easyströ skulle enligt Anette visst kunna fungera som alternativ till halm om bristen finns. 

– Men det man också måste komma ihåg är att det ska fungera i inhysningssystemet. Både vid ströarbete, det ska vara bra för djuren, och det ska gå att gödsla ut på ett effektivt sätt. Sedan kan man väl som exempel nämna att torven inte alltid är lättare att få tag på i år än halmen, eftersom den blöta sommaren har försvårat brytningen på sina håll. 

Lång eller hackad

Man kan också tänka sig att kombinera olika strömedel, något som inte nödvändigtvis blir billigare, men genom att komplettera halm med till exempel torv eller spån, kan halmåtgången minskas.

– En annan faktor som kan påverka halmåtgången är om halmen är hackad eller långstråig. Hackad halm har bättre uppsugningsförmåga än långstråig halm.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste