Gult lyfter Lantmännens maskindivision

Trots verksamhet på färre marknader levererar Lantmännens maskindivision toppresultat. De gula entreprenadmaskiner som säljs via Swecon lyfter hela divisionen.

Försäljningen av entreprenadmaskiner från Volvo är en god affär för Lantmännens Division Maskin som kompenserar förlusterna på traktorer och redskap.
Foto: Volvo CE

Lantmännens division Maskins nettoomsättning under 2017 är i nivå med föregående år trots att de norska och danska importverksamheterna har sålts av till Danish Agro.

2017 omsatte division Maskin 11,1 miljarder kronor (11,3 miljarder) och gjorde ett rörelseresultat på 381 miljoner kronor (316).

Så även om omsättningen minskade med 2 procent så var försäljningen mer lönsam eftersom rörelseresultatet steg med 21 procent.

Positivt för Swecon

I Lantmännens bokslutskommentarer uppger man att Swecon har utvecklats mycket positivt under året, och levererar på rekordnivåer både vad gäller försäljning och resultat. Det goda resultatet drivs framförallt av stark efterfrågan på entreprenadmaskiner i Sverige. Verkstäderna har en hög beläggning och reservdelsförsäljningen har ökat. I

Tyskland är Swecons marknadsandel stabil, vilket även gäller i Estland och Lettland, samtidigt som marknadsandelen i Litauen har ökat.

Fortsatt röda siffror för lantbruksmaskiner

I Lantmännens presentation av bokslutskommunikén går det att utläsa resultatet för Lantmännen Maskin Sverige under de fyra senaste åren. Årets förlust för försäljningen av lantbruksmaskiner i Sverige på 3 miljoner kronor är det bästa resultatet under den perioden. 2014 gjorde Lantmännen en förlust om 38 miljoner kronor på att sälja lantbruksmaskiner i Sverige. 2015 var förlusten nere i 10 miljoner och 2016 blev förlusten också 10 miljoner.

Totalt har Lantmännen Maskin Sverige förlorat 61 miljoner kronor på fyra år.

Från och med 2018 integreras Lantmännen Maskin i division Lantbruk, för att enligt Lantmännen ytterligare stärka kunderbjudandet i de lantbruksnära verksamheterna. Lantmännen skriver också att det är en mycket hård konkurrens bland maskinleverantörer och –distributörer på den svenska marknaden

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

Kommentera