Lönsam utlandssatsning för Lantmännen

Division Lantbruk ökade både omsättningen och vinst under förra året. Med det finska bolaget Lantmännen Agro Oy har nu cirkeln kring Östersjön slutits och Lantmännen ser möjligheter i samverkan mellan sina bolag.

Lantmännens division Lantbruk ökar både omsättning och vinst under 2017. Omsättningen ökade med 21 procent till 13,1 miljarder kronor (10,8 miljarder) och rörelseresultatet ökade med 7 procent till 340 miljoner kronor (318 miljoner).

Ökad försäljning i Sverige men oförändrad vinst

Lantmännen Lantbruk i Sverige omsatte under 2017 11,2 miljarder kronor (10,6 miljarder) och gjorde ett rörelseresultat på 226 miljoner kronor (225 miljoner).

Förra året präglades av en stor spannmålsskörd med utdragen skördeperiod, och mycket regn samt lägre kvalitet mot slutet av perioden. Lantmännen uppger i sin bokslutskommuniké att kvalitetsproblemen i spannmålen har belastat resultatet negativt ii tredje tertialet.

I övrigt har man haft en god volymutveckling inom foder, med ökade försäljningsvolymer för Nötfor och Piggfor. Inom spannmålsområdet pågår det två större samt infrastrukturprojekt drivet av att anläggningar i Uppsala och Ystad kommer att stängas.

Lönsamma utlandsinvesteringar

I Lantbruksdivisionens internationella intresseinnehav ingår Scandagra Group med verksamhet i Baltikum, Scandagra Polska och HaGe Kiel samt under sista halvåret även finska Lantmännen Agro Oy.

Lantmännen skriver att de internationella intresseinnehaven visar ett resultat som är högre än föregående år och att Scandagra Group utvecklas positivt samtidigt som arbetet med effektivitetsförbättringar i HaGe Kiel har gett goda resultat. Dock levererar Scandagra Polska ett lägre resultat än förra året.

Genom att räkna baklänges och dra ifrån det svenska resultatet från division Lantbruks totala resultat går det att få fram siffror för de utländska investeringarna. Lantmännens lantbruksverksamhet utomlands har då omsatt 1,9 miljarder kronor och gjort en vinst på 114 miljoner kronor. Vilket innebär att rörelsemarginalen för verksamheten utomlands varit 6 procent, tre gånger högre än marginalen på den svenska verksamheten.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

Kommentera