Rekordutdelning till medlemmarna – men är det tillräckligt?

Lantmännens resultat för 2017, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 552 miljoner kronor, ett resultat i nivå med förra årets tidigare rekordresultat på 1 548 miljoner kronor. Det goda resultatet gör att styrelsen föreslagit den högsta utdelningen i Lantmännens historia om totalt 566 miljoner kronor. Men för att nå ett av sina mål hade utdelning och återbäring behövt vara högre.

Styrelsen har beslutat om att lämna återbäring och efterlikvid på handel med Lantmännen

Lantbruk i Sverige med 2,5 procent (2,5 föregående år).

– 2017 har varit ännu ett bra år för Lantmännen, och det är väldigt glädjande att kunna ge en historiskt hög utdelning till medlemmarna, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef i ett pressmeddelande.
Foto: Lantmännen

Styrelsen har också beslutat att lämna 0,5 procent (0,5) i återbäring på medlemmarnas inköp från division Maskins svenska verksamhet.

Totalt beräknas återbäring och efterlikvid uppgå till 244 MSEK (231). Utöver detta föreslår styrelsen att föreningsstämman beslutar om insatsutdelning om 222 miljoner fördelat som 9 procent (9) på insatser och 6 (7,25) på förlagsinsatser samt en insatsemission om totalt 100 MSEK (70).

- Det goda resultatet innebär att styrelsen kan föreslå en total utdelning på 566 miljoner kronor till våra ägare, vilket är den högsta utdelningen någonsin, säger Per Olof Nyman.

Soliditetsmålet klarar dubbel utdelning

Samtidigt som Lantmännen har en rekordutdelning stiger dock soliditeten i företaget till 43,3 procent (42,7). Lantmännen kommunicerar att deras långsiktiga mål för soliditeten är 40 procent.

Omfördelning av kapital till individuellt kapital genom insatsemissioner förändrar inte soliditeten, det gör dock utdelning och återbäring. Styrelsen föreslår en total utdelning och återbäring på 466 miljoner kronor, vilket medför att soliditeten stiger till 43,3 procent.

Utdelningen och återbäringen skulle kunna fördubblas till 932 miljoner kronor utan att hota Lantmännens långsiktiga soliditetsmål. Vid en utdelning av 932 miljoner kronor skulle soliditen sjunka till 42,5 procent, vilket är god marginal till det långsiktiga målet och i nivå med soliditeten 2016.

Tuff avslutning för energi

Alla rörelseresultat för helåret 2017 är justerade för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat anges inom parentes.

Resultatet i division Energi uppgår till 282 miljoner kronor (304). Lantmännen Agroetanol har ökat sitt resultat, bland annat tack vare etanolexport till Tyskland. Dock så sjönk lönsamheten under det sista tertialet på grund av lägre etanolpriser.

Kraftig försämring för livsmedel

Division Livsmedels resultat uppgår till 708 miljoner kronor (849). Lantmännen Cerealias resultat har påverkats negativt av framförallt hård konkurrens på stora delar av marknaden, samt av kostnader för pågående förbättringsprojekt. Ett omfattande arbete pågår för att förbättra kostnads- och produktionseffektiviteten inom hela verksamheten.

Ökad avkastning från fastigheter

Resultatet i Lantmännen Fastigheter, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgår till 204 miljoner kronor (188). I augusti bildade Lantmännen tillsammans med fastighetsbolaget Hemsö ett joint venture inom samhällsfastigheter

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

Kommentera