Ny lutningsensor till lunningsvinschar

Tyska Unterreiner har utvecklat en sensor som ska minska vältrisken vid arbete med traktormonterade lunningsvinschar.

Arbetet med lunningsvinschar kan vara riskabelt, med den nya sensorn ska risken för att traktorn välter minskas. Foto: Unterreiner

Om en stam kilas fast vid lunning finns det risk att vinschen drar omkull traktorn, men Unterreiner, som utvecklar och säljer maskiner och redskap inom skogsbruk, kan vara en lösning på spåren. Företaget lanserar en sensor för lutningsövervakning som ska upptäcka faran och stoppa vinschen i tid, skriver tidningen Agrarheute.

Tre steg

Enligt tillverkaren är systemet utförligt testat i fält och optimerat därefter.
Gränsvärdena kan ställas in i tre steg, säkerhetsläget med lutningskänslighet på 13 grader i sidled och 22 grader i längdled, standardläget med 15 respektive 25 grader och utökat läge med 17 respektive 28 grader.

Kan kalibreras

Om lutningssensorn behöver monteras snett, exempelvis på grund av hyttens utformning, kan systemet nollställas och kalibreras därefter. Driftlägen och överskridande av de angivna gränsvärdena visas av LED-lampor på systemets mottagare i traktorn. Genom ett testläge kan även antalet överskridanden av gränsvärdena avläsas.

Kan eftermonteras

Lutningsövervakningen finns redan som standard i den nya versionen av det radiostyrda B&B F10 systemet från Telenot, som är kompatibelt med alla fjärrstyrda lunningsvinschar genom ett nytt gränssnitt. Har man en lunningsvinsch från Tajfun kan systemet enkelt eftermonteras genom en kontakt som kopplas in i styrsystemet.

I Sverige

Tajfuns produkter säljs i Sverige av Möre Maskiner, säljaren Bernth Bäckström uppger i en kommentar till Jordbruksaktuellt att de säljer ett 40-tal lunningsvinschar per år under normala förhållanden.

– Försäljningen brukar ligga på omkring 40 stycken per år, men när det har varit stormar har efterfrågan ökat, säger Bernth.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 13 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste