Innovativ motortillverkare utvecklar smart hemmakraftverk

Energiteknikföretaget INRESOL har utvecklat ett portabelt generatorsystem med stirlingmotor teknik.

Det kompakta, portabla kraftverket drivs av träpellets och kan generera både värme och elektricitet. Foto: Inresol

Gävleföretaget INRESOL bildades i sin nuvarande form 2009 och har sedan dess utvecklat en rad produkter inom förnyelsebar energi. Nu har man valt att fokusera på stirlingteknik och bygger handgjorda stirlingmotorer i sina lokaler i Gävle.

Gammal teknik

Stirlingmotorn uppfanns 1816 av den skotske prästen Robert Stirling. Tekniken bygger på att gas omväxlande värms upp och kyls av vilket leder till tryckskillnader i cylindern, genom dessa tryckskillnader pressas kolven upp respektive dras ned. Processen gör stirlingmotorn svårare att reglera än en vanlig förbränningsmotor, däremot är den vibrationsfri och har en högre verkningsgrad.

I en satsning på att utveckla en nyckelfärdig produkt har INRESOL nu byggt ett pelletsdrivet, portabelt kraftvärmeverk som drivs av en förfinad stirlingmotor vilken med olika patentlösningar gjorts lättare och mer kompakt. Detta säger grundaren och vdn, Stefan Larsson-Mastonstråle, i en artikel till Gefle Dagblad.

Värme och el

Motorn är byggd för kontinuerlig drift och är utrustad med moderna el- och batterisystem.  Tack vare den utvändiga brännkammaren behövs det ingen olja i själva motorn, vilket ger mycket låga servicekostnader och serviceintervaller på 20 000 timmar. Den totala livslängden uppgår till 100 000 timmar enligt tillverkaren.

I en kommentar till Jordbruksaktuellt säger Daniel Walsh, CMO på INRESOL, att de just nu producerar ett litet antal motorer som levereras till kunder för test, detta för att bygga upp ett nätverk av referenser innan en storskalig lansering av produkterna inleds.

– Just nu bygger vi ungefär 20 motorer i månaden i en pre-serie samtidigt som vi håller på att bygga ut produktionslinjen. Vårt mål är en stabil ökning av produktionskapaciteten under 2018 för att landa på 250 system per månad. Varje system innehåller en motor så totalt rör det sig om 500 produkter per månad.

– Våra lokaler har kapacitet för 1500 produkter per månaden och vi hoppas komma dit inom några år, säger han.

Det mobila kraftverket är ett konkurrenskraftigt alternativ för värme och elförsörjning i olika typer av byggnader, säger Daniel.

– Om du ska investera i en värmepump till en villa kan du för samma pris få ett generatorsystem som förutom värme, producerar i stort sett gratis el. Du kan elda med allt från pellets till gas och behöver inte vara ansluten till något elnät, säger han.

Har några generatorer sålts till lantbruk?

– Vi ska leverera de första fem generatorerna till lantbrukare inom de närmaste veckorna, de är också tänkta att fungera som referenser för framtida försäljning.

Generalagent för INRESOL i Sverige är Strive Energy i Stockholm. Priset för det mobila kraftverket ligger enligt tillverkaren på cirka 150 000 kronor.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 22 februari 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera