Nytt kommunikationsprojekt för blivande lantbrukare

I Goodla, ett nytt kommunikationsprojekt, ska unga via bland annat filmer lära sig mer om lantbrukets olika miljöåtgärder som exempelvis övergödning, biologisk mångfald och försurning.

 

Helena Aronsson, samverkanslektor på SLU och Markus Hoffman, vattenexpert på LRF är personerna bakom Goodla, ett nytt kommunikationsprojekt med informationsfilmer och annat läromaterial som riktar sig främst till blivande lantbrukare. Foto: SLU/Privat
– Det satsats jättemycket på att utbilda svenska växt­odlare och djurhållare kring alla aspekter kring mat och miljö, inte minst genom Greppa näringen. Men det finns EU-regler som säger att man inte får använda pengar i Landsbygdsprogrammet till utbildning av elever på exempelvis naturbruksgymnasier. Det har varit en begränsning, men nu har vi hittat en väg runt det, säger Markus Hoffman, vattenexpert på LRF, som tillsammans med Helena Aronsson, samverkanslektor på SLU står bakom projektet Goodla.

Projektet finansierat av Formas och lanserades i mitten av februari. Via https://www.slu.se/goodla kan den som vill ta del av projektet och informationsfilmerna. Till varje film finns även en tillhörande handledning i pdf-format med tillhörande Power-Point bilder.

Positivt bemötande


Målgruppen är alltså i första hand nästa generations lantbrukare, bland annat elever som går på naturbruksgymnasier. I utformningen av materialet hade projektgruppen kontakt med lärare och rektorer för bästa resultat. Det färdiga materialet har nu skickats till alla naturbruksgymnasier i Sverige.
– De kommentarer vi fått hittills har varit överraskande positiva, säger Markus.
Filmerna bygger på olika typer av miljöförbättrande åtgärden som man som lantbrukare kan jobba med. Övergödning, klimatpåverkan, biologisk mångfald, försurning och gifter i miljö, är det fem centrala ämnesområden som tas upp i filmmaterialet.

Tidigt engagemang


Syftet med filmerna är just att motivera och inspirera fler lantbrukare redan i tidig ålder för att de ska intressera sig för den här typen av frågor. Det gäller även typen frivilliga åtgärden, som inte betalas genom stöd.
Filmerna bygger på fakta från de senaste årens forskning och utveckling i det berörda ämnet. Vissa av filmerna är helt nyproducerade, medan andra har gjorts av Jordbruksverket redan tidigare.
Nationella miljömål och direktiv från EU ställer stora krav på olika typer av miljöåtgärden. Därför tycker personerna bakom projektet att det är extra viktigt att man tidigt får en förståelse och ett engagemang för den här typen av frågor.

Fördjupad kunskap

Även om målgruppen primärt är blivande lantbrukare finns där enligt Markus självklart mycket materialet som passar även för dem som redan är lantbrukare och som vill fördjupa sina kunskaper.
Just nu finns det åtta filmer tillgängliga, men det kommer att spelas in fler framöver.
– Vi har fått en del förslag på nya ämnen både från naturbruksgymnasierna själva, men också från en del andra aktörer. Så vi känner oss inspirerade att gå vidare.

 

Fler exempel på filmer

”Vårda markens struktur”
 
Strukturkalkning och kalkfilterdiken”
 
”Blommande fältkanter”
 

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 09 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste