”Du blir vad du äter”

Ett vallfoder som efterliknar sommarens naturbete. Det är visionen för bröderna som driver Gymninge gård i Närke.

Gymninge är en ekologisk gård som även fått krav-certifiering för sin foderodling. Foto: Gymninge gård

I Tysslingen en bit utanför Örebro breder stora böljande gräsytor ut sig. Området präglas av en stor sjö och vidsträckt våtmark som lockar till sig alla möjliga fåglar. Landskapet med dess öppna ytor och fuktiga marker är det som styrt in bröderna Torbjörn och Stefan Eriksson på naturbetande kor.
– Naturbetesmarken är en mark som man inte kan plöja och inte sköta med annat än djur och kanske lie för att slå den. Den är kvar där för den inte gick att sätta traktorn i och plöja upp, säger Torbjörn som menar att den formen av verksamhet som de valt att satsa på därför lämpar sig bra.


Området har fått styra

Lusern och många av de andra grödorna på gården behåller lite av sin färg även som ensilerade.Foto: Gymninge gård


På gården strävar man efter att det fodret som korna äter under vintern ska efterlikna det som korna betar i hagarna på somrarna. Där får de en stor variation genom alla de grödor som växer naturligt. Men området i sig med dess våta marker och mark som är svår att plöja har också fått styra vilken typ av grödor man odlar till vinterfodret.
– Det grödor vi jobbar med är bland annat lusern, cikoria, kärringtand, pimpinell och svartkämpar. Sedan blandar vi även in vitklöver och annat. Vi blandar mycket olika sorter för att veta att det överlever. Det är alltid någonting som växer, säger Torbjörn som menar att det ger en större trygghet.
På gården har man även valt att lägga åkrarna ovanför betesmarkerna för att klara höga vattenflöden.

Korna som är av raserna hereford och aberdeen angus, passar på att roa sig lite med fodret i väntan på sommaren. Foto: Madeleine Rapp


– Området översvämmas minst en gång om året och det gör marken väldigt näringsrik, men en del av örterna och det som ska bli vallfoder klarar sig inte när det blir för blött.
Många av örterna och de andra grödorna som ensileras odlas med omsorg för marken och vad den klarar. Men också för deras individuella egenskaper.
–  Kärringtanden tillför precis som klövern, kväve i marken och gör så att man inte behöver gödsla så mycket.  Lusern har längre rötter än exempelvis timotej, vilket gör att den lättare kommer åt näring i jorden, säger Torbjörn för att ge ett exempel.


Allsidig kost

Torbjörn Eriksson driver Gymninge Gård tillsammans med brodern Stefan. Foto: Madeleine Rapp


Grödorna som ingår i vinterfodret har även fördelar för kornas välmående och produktionen av naturbeteskött.
– Våra djur ska ju växa lite långsammare för att få en högre kvalitet på köttet och behöver foder som också är lite jobbigare att tugga. Sedan när man ensilerar det vi odlar blir ju lite av färgerna och dofterna kvar. Jag tror djuren känner att det är smakligt, säger han och fortsätter:
– Du blir vad du äter. Man ska äta rätt och inte bara en sak. Djuren går ju själva och plockar korna känner själva vad de behöver.

Gymninge gård
Ägare: Torbjörn och Stefan Eriksson.
Produktion: Krav-certifierad naturbetes­köttsproduktion.
Djur: 400 nötkreatur av raserna hereford och aberdeen angus.
Areal: 300 hektar naturbetesmark.
Foderproduktion: Gården är självförsörjande på foder och säljer även till andra gårdar.
Naturvård: De betande djuren håller landskapen öppna vilket gynnar flyttfåglar som vill rasta i området. Korna bidrar också till den biologiska mångfalden i området. Källa: gymninge.se

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste