Lättare att hitta mat från Sverige

Genom Svenskmärknings attitydmärkning har man kunnat se att matens ursprung är ett viktigt argument, framförallt för yngre konsumenter.

Att råvarorna är från Sverige är av stor vikt för konsumenterna, enligt Svenskmärkning AB. Foto: Svenskmärkning AB

Efter tre års användning av Svenskmärknings attitydmärkning på svenska livsmedelsprodukter har det visat sig att efterfrågan på livsmedel och råvaror ifrån Sverige är mycket starkt. Och att det framförallt är yngre konsumenter som har bäst koll på den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. Hela 85 procent av åldersgruppen 20 till 34 år har kännedom om märket.

– Det är naturligtvis glädjande att ett ungt märke, snart två år gammalt, så snabbt har etablerats och nått en hög kännedom, säger Maria Forshuvud, vd Svenskmärkning AB, i ett pressmeddelande.

Lättare att hitta

En faktor som bidrar till att fler väljer svenskt i butiken är att det är enklare att hitta de svenska varorna. Bland annat genom fler och tydligare märkningar som talar om varifrån varan kommer ifrån.

– Det har blivit enklare att hitta svenska råvaror och livsmedel, säger Maria Forshufvud. Hon tror att märkningen Från Sverige sannolikt har bidragit till den ökade tydligheten.

Flera framtagna märken

Den frivilliga märkningen Från Sverige är infördes 2016 efter ett gemensamt initiativ av LRF, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen för att möta efterfrågan på svenska råvaror från konsumenterna. Därefter har man även tagit fram två märken till: Kött från Sverige och Mjölk från Sverige.

Varför väljer vi svenskt?

  • Ingredienserna, priset, råvarornas ursprung och tillverkningslandet är de viktigaste faktorerna som avgör vid köp av mat och dryck.
  • Andra starka skäl är de svenska bönderna och det arbete de utför. De svenska mervärdena med djurvälfärd, korta transporter och generellt bra förutsättningar inom odling och djurhållning. Detta är faktorer som skapar förtroende för råvaran.
  • Ägg, mjölk och kött är de produkter där det anses vara viktigast med svenskt ursprung.

Hur tänker konsumenterna?

  • Unga är mer priskänsliga än äldre, men kan tänka sig betala mer för ekologiskt.
  • Kvinnor anser i högre grad än män att det är viktigt att känna till råvarans ursprung.
  • Närodlat anses mer viktigt i Skåne, Halland och Blekinge jämfört med övriga regioner i Sverige.

Källa: Svenskmärkning AB

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 07 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste