Goda resultat tack vare dotterbolagen

LRF- koncernen visar ett resultat före skatt på 576 Mkr (397 Mkr) för 2017. Enligt LRF är resultatet historiskt högt.

Anders Källström, vd LRF, säger att deras satsning på digital utveckling skapar spännande affärsmöjligheter. Foto: Hans Berggren

Det enligt LRF, ovanligt höga resultatet för 2017 beror på en hög kapitalavkastning och goda resultat för dotterbolaget. Det skriver LRF i ett pressmeddelande. Koncernens verksamhet innefattar både intresse- och företagsorganisationer som drivs både på lokal, regional och nationell nivå, men även affärsverksamhet och egen finansförvaltning. En viktig orsak till det starka resultatet är att samtliga dotterbolag har ett positivt resultat.

– Dotterbolagsportföljen har de senaste åren genomarbetats så att de på ett tydligt sätt ska bidra till de strategiska målen och samtidigt ge en marknadsmässig avkastning. 2017 visar alla dotterbolag ett positivt resultat vilket är första gången på mycket länge, säger Anders Källström, VD och koncernchef i LRF i ett pressmeddelande.

Stort överskott

Resultatet för 2017 innebär ett överskott på 273 Mkr efter skatt och är enligt LRF ett prov på en fungerande affärskoncern, stabila medlemsintäkter och en god finanasutveckling. Rörelseresultatet gick upp till 69 miljoner i linje med föregående års (67 Mkr). Finansnettot uppgår till 507 (330) miljoner kronor.  Även LRF:s Affärsverksamhet redovisade ett överskott på 103 Mkr.

–  Vi har gjort ett par spännande investeringar i LRF Media där den digitala utvecklingen skapar nya affärsmöjligheter. Spännande tillväxtplaner finns även i den övriga dotterbolagsportföljen, säger Anders.

Viktig grundplåt

Medlemsintäkterna minskade något och uppgick till 211 Mkr (215 Mkr). 

– Vi ser att andelen företagarmedlemmar ökar, vilket också gör att medlemsintäkterna kan upprätthållas, säger Anders.

Under 2017 har LRF:s totala finansiella placeringar gett en avkastning på 10,9 (7,5) procent och 7,9 (6,6) procent per rullande 10 år. Dessa placeringar utgör enligt LRF en viktig grundplåt och är även en del i LRFs finansiering som över tid är lika stor som medlemsavgifterna.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 08 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste