Hur kul är ett handelskrig?

USA:s president Donald Trump, vid det här laget känd för att gå sin egen väg, bjöd härom veckan upp till storskaligt handelskrig, för att skydda USA:s råvaruproducenter. Det finns goda skäl för oss i de gröna näringarna att vara uppmärksamma på hur ett eventuellt handelskrig utvecklar sig.

EU-kommissionen kontrade direkt med en lista på produkter för vilka de som hämnd ämnar införa kraftiga tullar, vid import till EU från USA. Jordbruksprodukter finns med på topplistan.
Det snabbt ökande välståndet i världen kan vi till stor del tacka frihandeln för. Trots många oönskade effekter är totalresultatet av frihandel gott. Det värsta med att USA ämnar införa strafftullar på upp till 25 procent för stål, är den ökade osäkerhet som alla aktörer i alla branscher nu måste ta höjd för. Högre riskpremier sänker effektiviteten i ekonomin.


Sveriges import och export har i kronor räknat nästan tiodubblats de senaste 25 åren. Sedan mitten av 80-talet har värdet av Sveriges export varit större än värdet av importen. Det är grunden till vårt välstånd.
Vår import från USA är inte så stor som vår export. Skogsbranschen tillför ett mycket stort värde genom sin export till bland annat USA. Det skulle vara mycket negativt om skogsbranschens produkter skulle komma att omfattas av tullar, vid export till USA.


Jordbruksprodukter återfinns varken på topp tio-listan över mest importerade eller exporterade varor från/till USA. Likväl skapar höga tullar på jordbruksprodukter stor turbulens. Idag är jordbruksprodukter för vilka kontrakt handlas på börser i EU eller USA lätt jämförbara och prisnivån på kontinenterna någorlunda lika. Med höga tullar blir USA:s och EU:s marknad mer isolerade från varandra, med ökad sannolikhet för större prissvängningar.
Givetvis kan det kortsiktigt kännas bra om amerikanskt kött blir mindre konkurrenskraftigt här och om amerikansk spannmål inte kan trycka ner prisnivån på råvara till foder och bioenergi. Samtidigt kan vi kallt räkna med att det i ett sådant scenario även skulle vara dyrare för EU:s jordbruk att lyfta ut eventuella produktöverskott till USA.


Spridningseffekter av handelskrig är sannolika. Vi bör hoppas att de aviserade tullarna försenas, blir minimala eller inte blir av. Import av mat producerad på ett sätt vi inte accepterar i EU bör stoppas med kvalitetskrav, inte genom handelskrig.

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 14 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste