De kammade hem priset för Sveriges smartaste stallar

Nu är tävlingen Sveriges smartaste stall avgjort. Vann gjorde två koncept framtagna av Växa Sverige.

I tävlingen "Sveriges smartaste stall" ingick tio bidrag med stallar för mjölkkor, dikor, slaktungnöt, slaktgrisar, smågrisar och lamm. Vann gjorde Växa Sverige, med sina stallar för mjölkkor och slaktungnöt och priserna delades ut av Prins Carl Philip. Foto: Emma Sonesson

Bakgrunden till tävlingen "Sveriges smartaste stall" var att Jordbruksverket ville hitta sätt att utveckla framtidens smartaste djurstallar. För att hjälpa de svenska lantbrukarna att möta framtiden och dess utmaningar och att hjälpa till att nå målet om ökad animalieproduktion i landet.

Bland tio bidrag för olika djurslag tog Växa Sverige hem vinsten.

Stall för mjölkkor

Ett av priserna fick de för sitt stall för mjölkkor: ”Växastallet för djur, människor och produktion – Sund mjölkproduktion i smart stall”

Med följande motivering:

Växa Sverige har på ett trovärdigt sätt tagit sig an utmaningen att utveckla ett flexibelt och rationellt stallkoncept för större mjölkproduktion. Med ett imponerande teamarbete har de lyckats optimera en kombination av beprövade lösningar och nytänkande till ett lönsamt stall med hållbar produktion som når de högt ställda ambitionerna i tävlingen.

Konceptet är genomarbetat och innehåller alla delar i den komplexa mjölkproduktionen. Det är en traditionell och beprövad lösning där mjölkcentret innehåller vip-avdelning med parallell ligghall.

Stallet har utformats för en effektiv produktion som ger 12 procent lönsamhet även vid ett relativt lågt mjölkpris på 2,40 kr/kg. Lönsamheten grundar sig på ett bra grovfoder till en hårt pressad kostnad. 

Investeringsutgiften är 49 800 kronor per koplats efter investeringsstöd. Konceptet visar också betydelsen av goda rutiner och ger ett inspirerande exempel på hur driften styrs och följs upp med hjälp av Lean.

Stall för ungnöt

Växa Sverige vann även för sitt stall för slaktungnöt ”10:2-metoden i ungnötsuppfödning – Sund kalvuppfödning i smart stall”

Med följande motivering:

På ett ambitiöst sätt har Växa Sverige tagit sig an utmaningen att utveckla ett rationellt stallkoncept för slaktungnöt med hög flexibilitet. Resultatet är ett lönsamt stall med hållbar produktion som når de högt ställda ambitionerna i tävlingen och möter jordbruksföretagarens önskemål. Driftkalkylen visar 10 procent lönsamhet efter en ersättning på 350 kronor per timme för arbetet i stallet. 

Investeringskalkylen landar på 22 200 kronor per djurplats efter investeringsstöd.

Laget har hittat synergierna mellan sina olika kompetenser och haft en lösningsorienterad inställning under hela utvecklingsarbetet. Detta är en lösning med stor potential att inspirera fler att våga bygga nytt stall för slaktungnöt.

Inspirerar andra

För den som vill veta mer om alla stallkoncepten och kanske själv använda de som inspiration vid nybygge kan läsa mer om dem här www.jordbruksverket.se/smartastall. Jordbruksverket skriver att koncepten kan behöva tillämpas efter platsen, men att de kan fungera bra som inspiration.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 09 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste