Svagt livsmedelskvartal

Fjärde kvartalet för 2017 visade på minskad försäljning och något svagare trend för lokalproducerat. Detta enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev.

Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal. Foto: Livsmedelsföretagen

– Under de nio år som jag har skrivit konjunkturbrevet är det här det enskilt svagaste inrapporterade kvartalet. På en allmänt svag dagligvarumarknad tappade det ”svenskproducerade” marknadsandelar till förmån för det importerade, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal, i ett pressmeddelande.

Minskade volymer

Fyra gånger om året skickas en enkät ut till Livsmedelsföretagens medlemsföretag. Enligt den så minskade den totala försäljningsvolymen på hemmamarknaden under det fjärde kvartalet. I och med att det kvartalet är årets viktigaste, volymmässigt, var detta klart negativt för året i stort.  

Knappt en tredjedel av företagen fick ett sämre kvartal än förväntat och endast fem procent upplevde en starkare försäljning under det fjärde kvartalet. För helåret kan försäljningsutvecklingen på hemmamarknaden summeras med en väldigt försiktig volymökning.

Gröna trender

När det gäller konsumenttrender för 2017 låg vegetariska och hälsosamma alternativ högt upp. Enligt 28 procent av företagen var vegetariska alternativ den enskild största konsumenttrenden 2017. Det är en hög siffra jämfört med 2016 då endast sju procent angav det svaret.

En annan stark konsumenttrend var hälsosamma alternativ, något som 22 procent angav.

– Högst medvetna konsumenter, måna om sin egen och om jordens hälsa, gör tydliga val vid sina matinköp. Den ”gröna tråden” framgår klart när man ser hur starka konsumenternas preferenser är för vegetariska, ekologiska och hälsosamma produkter. Företagen har givetvis koll på detta och jag räknar med att vi under de kommande åren får se en kraftig ökning i utbudet av den här sortens produkter, säger Carl Eckerdal.

När det gäller trenden med lokalproducerat har den tappat från 39 procent 2016 till 17 procent 2017.

När det kommet till exporten så ökade den mer i värde 2017 än vad den gjorde 2016. Den värdigmässiga ökningen slutade på 7,4 procent för helåret och 6,4 procent för kvartal fyra.  Om man tittar på volymer handlar det om ökade leveranser med mellan 2 till 4 procent.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste