Ökad precision i växtodling

SOYL har varit verksamma i Sverige sedan 2016 och har jobbat upp sig från 400 till 10 000 hektar kundareal.

SOYL Sense Satellitbild som visar hur mycket biomassa som finns på olika delar av fältet.Skärmdump: Soyl

SOYL grundades i England 1993 och är leverantör av olika tekniska och agronomiska tjänster och lösningar inom precisionsodling som bland annat gödselstyrning och variabel utsädesmängd. Jordbruksaktuellt har pratat med den svenska representanten för SOYL, Hans Alvemar, för att få reda på mer om systemet.

SOYL har funnits i England sedan 1993 och är i dag en av de största leverantörerna av precisionsodlingstjänster i Europa. 2016 kom de till Sverige när Hans Alvemar startade SOYL Svergie. Foto: Privat

– Det som skiljer vårat produktupplägg lite ifrån andra är att vi inte bara säljer en karta eller ett program utan vi säljer en precisionsodlingstjänst. Det innebär att vi gör allt från att ta jordprover på åkern till att se till att traktorn funkar, säger Hans.

Ökad areal

Han berättar att SOYL i England gör gödslingsrekommendationer till omkring en miljon hektar om året. I Sverige startade SOYL på försök på 400 hektar fördelat på fyra gårdar i augusti 2016. I oktober samma år hade siffran ökat till 4 000 hektar. I dagsläget jobbar SOYL i Sverige med omkring 12 000 hektar på 45 gårdar.

– Jag vill inte profilera mig enbart mot stora kunder men snittarealen hos våra kunder ligger i dag på omkring 800 hektar, fortsätter Hans. Våra stora grejer som vi gör nu är variabel ­fosfor- och kaliumgödsling. Då gör vi en markkarta och ihop med den får kunden nya gödselrekommendationer varje år i fyra år tillsammans med filer till traktorns GPS som styr gödselmängden.

SOYL rekommenderar att jordprover tas om vart fjärde år till skillnad mot den allmänna svenska rekommendationen på tio års intervaller.

– Jordprover är en kostnad men jag anser att det är billigare att ta om prover och veta att man gör rätt än att köra på för länge med fel givor, och det känns som att jag får gehör för det.

Märker du av ett ökat intresse för era tjänster även bland mindre gårdar?

– Det har inte bara med gårdsstorleken att göra utan även med lantbrukarnas intresse, men ofta har de större gårdarna haft möjlighet att investera i mer precisionsodlingsteknik. Samtidigt kan även en gammal, billig gödningsspridare klara av det här, vi har en app till olika sorters spridare så att man kan styra den via en Ipad.

För kvävegödsling har företaget systemet SOYL Sense. Det baseras på satellitbilder som kalibreras i fält där mängden bladyta per kvadratmeter jordyta mäts, så kallat leaf area index, som är måttet på biomassa.

– Vanliga satellitbilder visar bara var det är tjockt eller tunt men genom de här mätningarna kan vi se hur tjock eller tunn grödan är och kan ge mer precisa rekommendationer om gödsling i grödans olika tillväxtstadier, säger Hans.

 

Artikeln publicerades måndag den 19 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste