Nytt fall av H5N6 upptäckt i Sverige

En ormvråk med fågelinfluensan H5N6 har hittats i Blekinge.

På Jordbruksverkets hemsida finns instruktioner för hur du skyddar dina djur mot fågelinfluensan. Foto: Mostphotos

I februari konstaterades det att en havsörn vid Blekingekusten ha fågelinfluensan H5N6. Nu har en smittad ormvråk hittats i samma region. Det bekräftar Jordbruksverket.

Just nu råder fortfarande Skyddsnivå 1 i Sverige men på Jordbruksverkets finns information om hur man kan arbeta förebyggande för att inte få in fågelinfluensan bland fjäderfä och fåglar i fångenskap. Skyddsnivå 1 innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus. Bra skötselrutiner och att förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar är också viktiga åtgärder.

Läs mer på: jordbruksverket.se

Tänk på det här:

  • Du som djurägare ska vara uppmärksam och ta kontakt med veterinären om dina fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.
  • Det är viktigt att ordinarie smittskyddsrutiner i besättningarna följs och vid behov stärks.
  • Minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.
  • Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen.
  • Alla som går in i fjäderfähus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer.
  • Redskap och utrustning som används till fåglarna bör rengöras och desinfekteras regelbundet.
  • Se till att vilda fåglar inte har tillträde in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation. Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.
  • Tänk på att avstå kontakt med fjäderfä under minst 48 timmar om du har varit på utlandsresa där du haft kontakt med fjäderfä.

Källa: Jordbruksverket

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 14 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste