Ny metod för kartläggning av TBE-virus

I ett nytt forskningsprojekt ska mjölk från får och getter indikera på om det finns TBE i området.

 

Forskare på Örebro Universitet ska undersöka om man genom får- och getmjölk kan se om det finns antikroppar mot TBE-virus och därmed fortsatt utreda om det finns TBE i området där djuren betar.  Foto: Carolina Wahlberg

Bakom projektet står forskarna Magnus Johansson och Amélie Wallenhammar på Örebro Universitet. Bakgrunden till projektet är att fall med TBE har ökat i Närke och forskarna vill försöka förstå var viruset finns och hur det sprids. 

En del i det treåriga Formasprojektet är att använda mjölk som ett sätt att hitta smittan.

– Genom att titta på får- och getmjölken så kommer vi att se om det finns antikroppar mot TBE. Hittar vi det i mjölken vet vi att där djuret har betat så måste det finnas TBE-virus, säger Magnus Johansson.

Nästa steg är att samla in fästingar i området.

– Hittar vi TBE-virus vill vi veta vad för typ av virus det är. Då vill vi gå till fästingarna och leta upp och bestämma virusets arvsmassa. 

I år kommer 700 får- och getägare i Närke att få ett brev om projektet. Där de får svara på lite frågor om deras djur om de vill vara med, så skickar vi ut rör som de ska mjölka i och sedan ställa mjölken i frysen. Efter det ska proverna samlas in och analyseras. 

Magnus Johansson, forskare på Örebro universitet hoppas på ett positivt gensvar och att många vill vara med i studien.
Foto: Anders Liljenbring

Varför vill ni göra det här projektet?

– Vi vill utreda om mjölk från betesdjur är en bra markör för att lära sig om var TBE finns. 

Andra mer vanliga sätt att mäta spridning är genom patientfall, fästingar och blodprover. 

– Vi har en del preliminärdata som tyder på att metoden fungerar bra. På ett sätt är det här en förhoppning om att metoden funkar och att vi hittar TBE. Samtidigt vill vi ju inte hitta TBE, för det är ju dumt om det finns virus. Men det här är en framtida förhoppning om att kunna förutspå och förstå och begränsa TBE på ett bra sätt genom att använda den här tekniken, som en övervakningsmetod.

Magnus berättar att liknande studier med mjölk har gjorts i Polen och att han länge velat testa metoden i Sverige.  Projektet började förra året, men det är först i år som man kommer att lägga i stora växel för att få in material som kan redovisas nästa år.  

– Sedan hoppas vi hoppas vi på en fortsättning. Vi ser det som början på ett större projekt som går att bygga vidare på med försök i hela landet. Men i år fokuserar vi på Närke.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 13 april 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste