Brytning kan få stora konsekvenser

Ett dagbrott vid Unden skulle förmodligen påverka både naturen och vattendragen i närheten. 

Ett stort dagbrott som redan finns etablerat i norra Sverige är Bolidens gruva i Aitik öster om Gällivare är Skandinaviens största dagbrott och en av Europas största koppargruvor. Foto: Mostphotos

Om det skulle bli verklighet med koboltbrytning kring Unden skulle det göra stor åverkan på naturen. En hel del skog skulle behöva avverkas, vägar skulle behöva ledas till platsen och det finns risk för att vattnet inte längre skulle vara tjänligt att dricka. Det säger Eva Charlotta Helsdotter som är teknologie doktor i mark- och vattenteknik på KTH. Hon studerar hur gruvor påverkar miljön. 

– Stora, djupa sjöar som Unden gör att det dröjer innan man ser effekterna av brytning i närheten. Men brytningen skulle påverka de sjöar som finns runtom. Även Vättern som är i direkt anslutning till Unden skulle påverkas, säger hon och menar att brytning i området därför är en direkt dålig idé.

Runtom i Sverige finns flera exempel på dagbrott som enligt Eva Charlotta tydligt påverkat sjöarna och naturen negativt, med förorenade sjöar och restprodukter från brytningen som ingen vet hur de ska ta hand om. Hon anser därför att man bör tänka ett extra varv innan man tillåter brytning kring Unden. 

– Kobolt är giftigt för vattenlevande organismer och förorenar dricksvattnet. Dessutom får ju gruvbolagen även med sig andra metaller upp som också är giftiga och som bara läggs på skräphögen. De i sin tur förorenar också naturen. De små mängderna metaller man får upp i förhållande till vilken skada själva brytningen gör är inte värt det. Dricksvatten är också en bristvara i Europa och det måste vi få politikerna att inse.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 14 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste