Råd och rön om reducerad jordbearbetning

Reducerad jordbearbetning har varit i ropet en längre tid, både globalt och i Sverige. Nu när det snart är dags för vårbruk har Jordbruksaktuellt tittat närmare på de senaste trenderna och nyheterna inom ämnet.

Marcus Willert arbetar som HIR rådgivare på Hushållningssällskapet i Kristianstad, men är även agronomie doktor, specialiserad på jordbearbetning. Foto: Carolina Wahlberg

Marcus Willert är växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet och expert på reducerad jordbearbetning.  Enligt honom finns det flera olika typer av reducerad jordbearbetning och att även grund plöjning med en Kverneland Ecomat plog kan räknas som en form av reducerad jordbearbetning. Själv jobbar han mest med plöjningsfri bearbetning och även där kan det handla om enorma skillnader.

– Plöjningsfritt kan innebära både ”no-till” och intensiv plöjningsfri bearbetning med tung kultivator, säger han.

För och nackdelar

Fördelarna med reducerad jordbearbetning är enligt Marcus den stabila markstrukturen med en minskad risk för vattenerosion, jordflykt och skorpbildning. Metoden ger även bättre bärighet och högre infiltration vilket gynnar daggmaskarna. Reducerad jordbearbetning är enkel att mekanisera och har en högre kapacitet per tidsenhet.

Problem som kan uppstå när denna metod används är bland annat uppkomsten av gräsogräs vid ensidiga växtföljder och bristande skötsel. Problemen blir extra påtagliga vid sådd efter stora halmmängder. Det viktigaste är att grundförutsättningarna med maskinteknik, markstuktur, växtföljd samt tidsfönster och tidpunkt för bearbetning och sådd stämmer.

Vad gäller gårdsstorleken så menar Marcus att stora och små gårdar i princip har samma förutsättningar eftersom strategin är mer kopplad till jordart än till gårdsstorlek. Det finns billiga lösningar för lätta jordar där även gamla redskap kan fungera.

Däremot kan stora gårdar ha större möjligheter att ta in ny teknik vid nyinvesteringar, där kan det även finnas större potential för rationalisering efter omställning till no-till då mindre arbetskraft behövs.

Mellangrödor är en stor del i arbetet med reducerad jordbearbetning, Markus Willert menar att det sker en stor biologisk utveckling och att jordbearbetning kommer få en annan funktion än förr. 

Vidareutveckla system

När det kommer till nyheterna inom reducerad jordbearbetning så handlar det dels om en vidareutveckling av befintliga odlingssystem och odlingsstrategier med teknik, växtföljd och mellangrödor, till exempel så kallad conservation agriculture, berättar Marcus.

Samtidigt pågår också en stor biologisk modernisering med så kallad ”companion cropping”, där man jobbar med mellangrödor och insådder. Genom denna metod kommer jordbearbetning att få en annan funktion än förr, menar Marcus. Det krävs dock en anpassning till svenska förhållanden av de metoder som används i bland annat USA.

En av de största utmaningarna med companion cropping i Sverige är den korta etableringsperioden efter höstsådden. Det gäller därför att hitta grödor som kan etablera sig snabbt. En kombination som kunnat kopieras rakt av till Sverige och som visat sig fungera bra är alexandrinerklöver i raps, där den ettåriga klövern hjälper till att fixera kväve och binda samt dränera vatten vilket ger en stabilare jord genom sitt stora rotsystem. På våren etableras rapsen i klöverns döda rotsystem och kan tillgodogöra sig vattnet som klövern absorberat.

Teknisk vidareutveckling av no- eller low disturbance bearbetning med exempelvis Weaving GD drill och ogräsbekämpning utan glyfosat, både biologisk och mekanisk, är också aktuella just nu.

Hur är intresset bland lantbrukare för reducerad jordbearbetning i dag?

– Intresset för metoden ökar, speciellt i regioner med styvare jordar märks en ökning. Ogräsbekämpning är ständigt aktuell och utan plog blir framtiden för glyfosat högst relevant.

Rådgivning kring reducerad jordbearbetning är en viktig funktion som vi jobbar mycket med. Ett tydligt tecken på det är att Hushållningssällskapet hade ”Smart Tillage” som huvudtema för Borgeby fältdagar 2017, säger Marcus.

Han berättar att det finns gedigen kunskap om reducerad jordbearbetning i vårt grannland Tyskland. Bland annat så besökte Hushållningssällskapet en framstående tysk profil inom ämnet vid namn Christoph Felgentreu, i oktober 2017. Christoph driver flera olika projekt i Tyskland, han har haft stora framgångar med mellangrödor och enligt Marcus finns där ingen annan som har lika stor erfarenhet och kunskap av reducerad jordbearbetning som Christoph.

Annars menar Marcus att det råder en stor hype med mycket skriverier i media kring conservation agriculture i Europa just nu. Inom ramen för conservation agriculture arrangeras bland annat en oberoende konferens ”av bönder för bönder”, i brittiska Hertfordshire i juni 2018 av företaget Groundswell. Målet med konferensen är enligt arrangören att sprida fakta kring och öka förståelsen för no-till och för ett jordbruk som återupplivar microlivet i jorden.

Björn Schubert


Björn Schubert
bjorn.s@ja.se

Artikeln publicerades söndag den 15 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste