Biologisk jordbearbetning för jämnare avkastning

På Krokstorps gård i skånska Påarp har man sedan sommaren 2016 jobbat med conservation agriculture.
– Två år in i detta så är jag fullt övertygad om att vi är på rätt spår, säger Martin Krokstorp, en av gårdens ägare.

 

– Conservation agriculture ger oss både ett reducerat gödslingsbehov och en reducerad växtskyddsanvändning. Av de växtskyddsmedel jag ännu använder på gården är alla mer skonsamma mot jordelivet jämfört med en mekanisk bearbetning. Fler med inverkan på vår bransch borde försöka vidga vyerna och se till helheten, säger Martin Krokstorp. Foto: Privat

Intresset för reducerad jordbearbetning växer sig allt starkare i Sverige och på Krokstorps gård har man helt övergett konventionell jordbearbetning till förmån för conservation agriculture. Martin Krokstorp som driver Krokstorps gård tillsammans med sin far Fredrik berättar att intresset väcktes genom Studiebesök i England och Danmark.

Inga genvägar

Tillsammans med mycket självstudier resulterade det i att de sommaren 2016 valde att övergå till conservation agriculture vars mål är en välmående och välfungerande jord. Grundprincipen kan sammanfattas i tre punkter, väl fungerande växtföljd, minimal bearbetning och gröna fält så länge det går.

– Det finns inga genvägar kvar, jag har inga bearbetande moment kvar som kan dölja gamla synder, säger Martin. Sen gäller det att försöka ha grönt på marken så stor del av året som möjligt med mycket mellangrödor.

– Vi kör ingen bearbetning mer än halmharv och sedan eftersådd, fortsätter han.

Många mellangrödor

Krokstorps gård är en släktgård med anor från 1742, i dag drivs den av åttonde och nionde generationen som bedriver växt­odling på omkring 650 hektar. Mellangrödorna som används på gården i dag är bland annat oljerätticka men även blandningar med så många arter som möjligt som inte stör växtföljden, med syfte att skapa hög biologisk mångfald både ovan och under jord.

Martin berättar att man måste jobba med conservation agriculture under en femårsperiod innan man kan utvärdera systemet, själva är de två år in i arbetet och resultaten visar enligt honom att de är på rätt spår.

Har du behövt anpassa det du sett i England eller Danmark till dina svenska förhållanden?

– Det krävs väldigt lokal anpassning, jag kan inte kopiera conservation agriculture från andra delar av Skåne eller andra delar av Sverige. Man måste hitta ett sätt att anpassa det till sina egna förutsättningar. Principerna kan överföras från stora delar av världen men anpassningen måste göras lokalt, säger Martin.

Märker du av ett ökat intresse för conservation agriculture i Sverige i dag?

– Ja det märks absolut, intresset för minskad bearbetning oavsett vad man har gjort innan växer. Även intresset för mellangrödor ökar stadigt. När vi började 2016 var det många som skrattade och sade ”prova ni det, det kommer inte att fungera”, men pratar man med samma människor idag så är det många som vill veta mer, så det sker en svängning konstant, säger han.
 

Björn Schubert
bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste