Två ­lösningar för stärkt byggkompetens

Ett kunskapscentrum för byggande inom animalieproduktion samt ökad kompetens hos de som ritar stallar – det är vad Jordbruksverket vill ha för att stärka branschen på byggområdet. 

Jordbruksverket föreslår ett kunskapscentrum för animalieproduktionens byggnader. Foto: Carolina Wahlberg

Ett mål i livsmedelsstrategin är att svensk livsmedelsproduktion ska öka. För detta behövs stallbyggnader som möjliggör konkurrenskraftig animalieproduktion. Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen, inom ramen för livsmedelsstrategin, analyserat hur kunskapsförsörjningen inom byggandet av stallar i Sverige kan förbättras.

Enligt rapporten saknas det en instans som har övergripande ansvar för kunskapsförsörjningen inom byggande för djurhållning. Därför föreslås ett kunskapscentrum för animalieproduktionens byggnader. 

Fem olika alternativa placeringar för ett kunskapscentrum anges; på Jordbruksverket, RISE, Sveriges lantbruksuniversitet, någon av landets tekniska högskolor eller på ett helt nytt lantbruksinstitut.

I rapporten skriver verket vidare att utbildningen för de som ritar stallar behöver stärkas, då kompetensen i dag är starkt knuten till enskilda personer, och kunskapen förs vidare i alltför låg grad. 

En lösning som anges i rapporten är att byggutbildningen inom husdjursagronom- och lantmästarprogrammen stärks. Ett annat alternativ skulle kunna vara en nysatsning på en teknisk högskola för att utbilda byggingenjörer med inriktning på lantbrukets byggnader. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 09 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste