Flera nyheter till mjölkgårdar från Lely

Holländska Lely lanserar både en ny mjölkrobot och en ny foderrobot.

Den nya, förbättrade robotarmen hittar snabbt kornas spenar och mjölkar effektivt och skonsamt samtidgt som den följer och anpassar sig till djurets rörelser. Foto: Lely

Under Lely future farm days introducerade företaget den nya mjölkroboten Astronaut A5 som enligt Lely är en ny milstolpe inom robotmjölkning. Studier av samspelet mellan kor och maskiner i kombination med feedback från flertalet mjölkbönder har resulterat i ett system som ska ge enklare användning, hög driftsäkerhet och ett stressfritt mjölkande för både kor och lantbrukare, skriver Lely i ett pressmeddelande.

Mindre stress

Företaget menar att friska, stressfria djur mjölkar bättre och den nya Astronaut A5 har därför fått förbättrade egenskaper. Bland annat har mjölkroboten fått en ny, tyst och snabb robotarm till mjölkmaskinen som med hjälp av en scanner automatiskt hittar och ansluter till spenen, armen följer kornas rörelse och håller sig nära juvret för en snabbare och jämnare mjölkning. En ny spendetektor som scannar av spenen innan rengöring ska ge bättre hygien.  

Det uppdaterade gränssnittet ska enligt Lely göra det enklare för användarna att förstå och hantera mjölkroboten, all information finns samlad på en enda sida. Systemet har dessutom gjorts om för att minska den totala kostnaden per kilo mjölk.

– Att mjölka en ko har aldrig varit så enkelt och bekvämt, både för kon och för lantbrukaren. Astronaut A5 bidrar till att uppnå vårt mål med att göra livet enklare för lantbrukare, säger Alexander van der Lely, en av grundarna till företaget.

Den inbyggda kollisionsvarnaren kan utrustas för att ge en elektrisk stöt, som inte skadar djuren men som förhindrar de att stanna roboten genom att röra vid den. Foto: Lely

Att regelbundet skjuta fodret närmare kornas foderbord stimulerar ett mer frekvent foderintag vilket i slutändan kan ge en högre mjölkproduktion i besättningen. Dessutom minskas mängden foderrester, arbetskostnaderna och även risken för stress minskar hos djuren när de hela tiden har foder inom räckhåll.

Öppnar grindar

Lely Juno är en mångsidig foderrobot som kan användas i stort sett i alla typer av ladugårdar utan några modifieringar. Roboten Juno följer väggar och staket på båda sidor, metallskenor i golvet leder den till laddstationen och även till andra byggnader. När Juno inte jobbar med foder kan den lyfta sina borstar för ökad markfrigång och för att undvika nedsmutsning av borstar och foder.

När Juno åker mellan olika byggnader kan den automatiskt öppna och stänga elektriska grindar genom en Bluetooth anslutning. Denna anslutning kan även användas för att styra roboten med en smartphone genom företagets styrsystem ”Lely control plus”, där kan lantbrukaren även ställa in rutter för roboten.

Roboten anpassar avståndet till foderbordet efter mängden foder så att, även om det är ojämna mängder foder, så hamnar det alltid inom kornas räckvidd. Juno har en kollisionsvarnare för att förhindra olyckor.

 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste