Ska utbilda industridoktorander

Sommaren 2017 fick SLU i uppdrag av Näringsdepartementet att inrätta ett program för industridoktorander inom livsmedelsutveckling.

Doktorandprojekten smygstartar redan nu under våren för att utnyttja årets odlingssäsong och kommer att vara i full gång efter sommaren. Foto: Thinkstock

För att utforma doktorandprogrammet LivsID med relevanta forskningsområden kring industri som ska gynna livsmedelsstrategin har SLU tagit in förslag från livsmedelsbranschen om vart behoven för ökad kunskap är som störst. De fick in trettio olika anmälningar om intresseområden och under vintern har arbetet pågått med att ta fram bra forskningsfrågor för doktoranderna utifrån förslagen.

Valt lämpliga kandidater

De konsulterade livsmedelsföretagen har också fått identifiera lämpliga doktorandkandidater och nu har SLU beslutat vilka tio projekt som ska få genomföras.

– Vi är glada och stolta över det mycket stora intresse som livsmedelsbranschen visat för att samverka med SLU och att genom forskning och doktorander försöka att lösa centrala utmaningar, säger SLU:s vicerektor för samverkan Erik Fahlbeck i ett pressmeddelande.

Stöttar även övriga projekt

SLU fick in fler kvalificerade förslag på forskningsämnen än man hade möjlighet att ta in.

– Vi kommer därför nu att göra vad vi kan för att även de initiativ som inte kommit med inom denna finansiering ska kunna hitta andra vägar till genomförande. Genom initiativet har vi fått många positiva relationer med en rad företag i livsmedelssverige som vi vill fortsätta utveckla, säger Erik Fahlbeck.

Anställda hos företagen

För ändamålet att ta fram ett doktorandsprogram fick SLU ett anslag på 15 miljoner kronor från stadsbudgeten. Återstoden av kostnaden för att driva utbildningen står SLU och företagen för. Doktoranderna kommer även att vara anställda inom företagen och tillbringa ungefär 80 procent av sin arbetstid vid SLU. Ett av företagen är Äppelriket i Kivik.

– Vår doktorand kommer att arbeta med att utveckla lagring och sorter så att vi ska kunna erbjuda Sveriges konsumenter svenska äpplen året om, förklarar Henrik Stridh, vd på företaget.

Läs om de tio projekten: www.slu.se/industridoktorander

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste