Kampradmiljoner går till Burträsk mejeri

Familjen Kamprads stiftelse ger Burträst mejeri 3,2 miljoner kronor för att finansiera ett forskningsprojekt om ost.

Ulla Bergström, ordförande Norrmejerier, Christine Jakobsson, SLU Uppsala, Anders Fredriksson, vd Norrmejerier, Lena Fritzén, vd Familjen Kamprads stiftelse, Annika Höjer, specialist Mjölkråvara Norrmejerier, Mårten Hetta, prefekt, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå och Karin Hallin Saedén, chef FoU Norrmejerier. Foto: Per Hedberg

CheeseBugs är ett samlingsnamn för tre forskningsprojekt om ost med det gemensamma målet att ge rådgivning till mjölkgårdar om deras mjölk. Målet med projekten är att få fram bästa möjliga egenskaper till ostproduktion. Ett av dessa projekt finansierades av Familjen Kamprads stiftelse och representanter från stiftelsen besökte mejeriet för att ta del av forskningen.

– Gårdarnas mjölk har skillnader som vi inte uppfattar med våra smaksinnen, men som har stor betydelse när man ska göra ost. Kamprads finansiering bidrar till kunskap om den bästa mjölken för just ost, berättar Karin Hallin Saedén, chef över Norrmejeriers FoU i ett pressmeddelande.

Del i testamentet

Besöket på Burträsk mejeri bokades redan innan Ingvar Kamprad gick bort. Genom hans testamente blev det känt att stiftelsen skulle ärva halva hans privata förmögenhet och att pengarna skulle komma Norrland till del och ge stöd till utvecklingen av företag och med fokus på forskning och utbildning.

– Norrmejeriers projekt är mitt i prick med Ingvar Kamprads tanke om att stimulera till bättre utkomst på landsbygden. Han var noga med att frågorna skulle ställas, där det behövdes svar. Vi är imponerade över både projektet och Burträsk mejeri där man bevarar hantverket kring Västerbottensost och samtidigt utvecklar produktionsmetoder och arbetsmiljö, säger Lena Fritzén, vd för Familjen Kamprads stiftelse.

Delas in efter egenskaper

I projektet som Burträsk mejeri genomfört har man i ett första skede studerat 43 gårdar och visat på tydliga skillnader mellan deras mjölk. Allt från skillnader i bakterier, proteinprofil och hur snabbt mjölken koagulerar har upptäckts. Därefter har gårdarna delats in i grupper med de som haft liknande egenskaper och mejeriet har gjort provystningar.

– Vi har lärt oss mycket så här långt. Alla gårdar har fått ta del av resultaten löpande och analyserna för deras egna gårdar. Det är ett lärande för alla deltagare, säger Karin Hallin Saedén.

Lång väntan på svar

Förhoppningen är att indelningen ska ge tydliga skillnader på den färdiga osten, men det dröjer minst 14 månader innan man fått fram ett resultat. När ostarna är klara återstår att analysera resultatet och utarbeta råd till gårdarna som levererar mjölken till osttillverkningen.

– När man jobbar med ost, då får man lära sig att vara tålmodig. Mjölk är en naturlig råvara, osttillverkning bygger på ett historiskt hantverk och den långa lagringen där osten mognar kräver perfekta omständigheter. Jag är spänd av förväntan, säger Karin Hallin Saedén.

Tre ostprojekt:

Cheesebugs tre projekt samarbetar Norrmejerier med SLU och Växa Sverige och tillsammans studeras hela kedjan från gård till färdig ost.

  • Ett projekt tittar på hur mikrofloran i mjölken varierar över året, skillnader mellan produktionssystem och samband mellan mikroflora och sensoriska egenskaper (smakupplevelse) hos långlagrad ost. Finansiärer: Regional Jordbruksforskning för norra Sverige (RJN), tilläggsprojekt Gröna Navet, och RJN.
  • I projektet finansierat av Familjen Kamprads stiftelse utforskas nya kvalitetskriterier för mjölkråvaran. Dessutom nya tekniker och analyser för att utvärdera foder, mjölk och ost.
  • Det tredje projektet studerar utvalda gårdar och samlar deras specifika mjölk för testystningar och för att verifiera om skillnader i mjölken har inverkan på den färdiga osten. Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)
  • Källa: Norrmejerier

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 13 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste