Utökat stöd för svensk biogasproduktion

I regeringens vårbudget finns förslag på mer stöd till produktion av biogas, för att förbättra konkurrensen mot till exempel danska biogas.

Regeringen vill bredda biogasstödet att förutom gödsel även gälla matavfall och slam. Foto: Mostphotos

I Vårändringsbudgeten för 2018 föreslår regeringspartierna och Vänsterpartiet därför att stödet för produktion av biogas ska utökas med 270 miljoner kronor under innevarande år.

I förslaget föreslår man att pengarna ska gå till satsningen på att bredda biogasstödet för att omfatta fler substrat än gödsel, till exempel matavfall och slam. Anledningen till den utökade satsningen är att de senaste årens importen av främst dansk biogas, har lett till lönsamhetsproblem för svenska biogasproducenter. Detta till följd av att biogasen från Danmark drar nytta både av det danska produktionsstödet och Sveriges konsumtionsstöd.

− Vår regering har slagit fast att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Biogas gjord på restprodukter och avfall har en väldigt hög miljöprestanda och är viktig för omställningen till fossilfritt. Biogasen ger dubbel miljönytta eftersom den både kan ersätta fossila bränslen och gör att vi kan återanvända näringsämnen i jordbruket, säger utbildningsminister Gustav Fridolin, i ett pressmeddelande.

Det kommer även att tillsättas en utredning som ska bena ut nyttan av biogasen som resurs och hur den tas till vara på bästa sätt. Samt hur den kan ges konkurrenskraftiga villkor på lång och kort sikt. I utredningen ska man analysera marknadsförutsättningar samt långsiktiga styremedel.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste