De utvecklar framtidens växtodling

SLU har tillsammans med Dataväxt bland annat utvecklat den populära gratistjänsten CropSAT. Nu tar man nästa steg för att utveckla framtidens smarta jordbruk.

SLU och Dataväxt tar nu nästa steg i sitt hittils lyckade samarbete för att skaoa verktyg för effektivare precisionsodling. Foto: Thinkstock

På SLU skapas nu en ny Lab-grupp som kommer att bestå av forskare och nya doktorander. Gruppen ska forska inom beslutsstödsystem för lantbruket och i samarbete med Dataväxt är tanken att delar av denna forskning ska resultera i digitala verktyg för en ännu effektivare precisionsodling.

Internationell marknad

– Från Dataväxts sida ser vi mycket positivt på fortsatt samarbete med SLU, som kan komma att bli digitala tjänster för bönder som vill utveckla sin odling. Tjänsterna CropSAT och Markdata.se kommer i samband med projektet att överföras till Dataväxt. De kommer att få nya funktioner och vidareutvecklingen fortsätter för en internationell marknad, säger Johan Martinsson från Dataväxt, i ett pressmeddelande.

Samarbetet ska vara i fyra år och kommer att innebära att ny kompetens rekryteras till Institutionen för mark och miljös avdelning för precisionsodling vid SLU i Skara.

– Vi är mycket glada över projektet som blivit verklighet tack vare mångas gemensamma insatser för att utveckla och sprida CropSAT, samt SLU Holding som väsentligt bidragit under processen fram till samarbetsavtalet. I och med det nya samarbetet kommer vi få ökade resurser att utveckla ett område där Sverige ligger i framkant, säger Mats Söderström, forskare på SLU i Skara.

Stor spridning

Enligt Mats visade man med CropSAT att även lantbrukare i Skandinavien där det ofta är molningt, kunde använda satellitdata operativt och hitta ett sätt att styra gödslingen dit den gör mest nytta till förmån för produktion och miljö.

– Det här har fått stor spridning och i det nya arbetet hoppas vi kunna öka nyttan med satellittekniken i kombination med nya metoder som underlättar bondens beslut kring sin odling, säger han.

Projektet är en del av en gemensam satsning där Västra Götalandsregionen och SLU fortsätter sitt nära samarbete och satsar på strategiskt viktiga områden för ett hållbart lantbruk i Skara. De tre projekten är Konkurrenskraft och klimatanpassning i nöt- och lammköttsproduktion, Kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket, och Innovationskraft och miljönytta i precisionsodling.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 25 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste