Lönsamt med robot i storskalig grönyteskötsel

Att ersätta en åkgräsklippare med robotgräsklippare kan i många fall vara en lönsam affär. Det kräver dock homogena gräsytor utan större hinder.  

 

Många företag tillverkar i dag robotgräsklippare som dessutom ofta går att kontrollera med en smartphone. De största modellerna för konventionellt bruk har kapacitet på mellan 4 000 och 5 000 kvadratmeter. Foto: Husqvarna


För många gårdar, företag och även bostadsrättsföreningar som köper in grönytetjänster eller som har en anställd som ska avlönas för gräsklippning kan robotgräsklippare vara en lönsamt alternativ. Robotgräsklippare kan under rätt förutsättningar sänka kostnaderna för gräsklippning, ge en bättre och jämnare klippning samt frigöra tid till annat arbete.

Enligt Thore Ahlströmer, styresman och förvaltare på Östads säteri har robotgräsklipparna varit en bra investering. Han betonar dock att gräsytorna bör vara stora och inte allt för komplexa för att uppnå goda resultat. Foto: Östads Stiftelse

Homogena ytor

Östads Säteri utanför Alingsås, som ägs av Östads Stiftelse valde för ett par år sedan att just investera i ett antal robotgräsklippare.

– Planen var att sätta robotgräsklipparna på ytor där det inte springer några barn eller där det sker andra aktiviteter som kan göra de mfarliga. Sen får man alltid ställa det mot en kalkyl vad det kostar att ha någon som klipper en gång i veckan eller varannan vecka, 20 veckor om året, säger Thore Alströmer, styresman och förvaltare på Östads säteri.   

– Det är viktigt att det är stora, homogena ytor. Blir ytorna för små och komplicerade blir det ett väldigt komplext dragande av gränslinjer, fortsätter han.  

Jämn klippning

Enligt Thore var kalkylen ganska enkel att göra då lönsamheten för robotgräsklipparna på de stora ytorna var svårslagen, dessutom kör de kontinuerligt och gräset blir väldigt välklippt.

 – Det är skillnaden gentemot att köra med en åkgräsklippare, är någon sjuk en vecka så blir det inte klippt på två veckor och då blir det stora mängder gräsklipp kvar, säger han.

– Men i botten bygger det på en ekonomisk kalkyl, har man ändå tänkt att klippa gräsytorna så är det billigare med robotgräsklippare. 

På somrarna har säteriet en person som klipper de mindre ytorna med åkgräsklippare, men tack vare robotarna sparar de ändå väldigt mycket kostsam ”åkgräsklippartid”. Thore kan inte säga några exakta siffror men enligt honom har robotgräsklipparna betalat sig på ett fåtal år.

– I dag har vi fyra stycken som går på en stor gräsyta. Hade vi köpt nya i dag hade det förmodligen räckt med två eller tre eftersom kapaciteten hela tiden ökar och då hade det betalat sig ännu fortare, säger han.

Thore betonar än en gång vikten av att gräsytorna bör vara stora och homogena för bästa resultat, även skötseln och god vinterförvaring av robotgräsklipparna är viktig för en ökad livslängd.
 

Björn Schubert
bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 14 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste