Undersöker fördelarna med fler djurslag

Forskare från sju europeiska länder ska ta reda på vilka fördelar som finns med flera djurslag på gården.

Oftast är både konventionella och ekologiska gårdar inriktade på ett djurslag. Foto: Carolina Wahlberg

Genom att studera ekologiska gårdar med flera djurslag vill forskarna i projektet Mix-Enable se vilka fördelar som kommer av detta och därefter kunna utveckla bättre produktionsformer och strategier som kan användas av lantbrukare.

– Några av fördelarna med att ha fler djurslag kan vara bättre utnyttjande av bete, eftersom olika djur betar på olika sätt och av olika växter, men också att flera djurslag minskar parasittrycket, säger Gun Bernes från SLU i Umeå som är en av forskarna som deltar i projektet.

Deltar i projektet:

BOKU (Österrike),

CRAW (Belgien),

FIBL (Schweiz),

Forschungsring (Tyskland),

IDELE (Frankrike),

ITAB (Frankrike),

INRA (Frankrike),

SLU (Sverige),

Thünen-Institut (Tyskland),

Tuscia University (Italien)

Outnyttjad möjlighet

En teori är att de ekologiska gårdar som har flera djurslag inte alltid utnyttjar de möjligheter som det ger. Därför ska forskarna besöka flera gårdar för att se vilka skillnader som finns och samla in tips från de lantbrukare som arbetar med detta strategiskt. Man ska undersöka hur det påverkar produktionen ur både ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

– Hypotesen är att vi ska hitta fördelar och sedan kunna informera om detta till lantbrukarna. Förr var det ju mycket vanligare att man hade olika djur på gården, säger Gun.

Tre delar

Projektet som finansieras av Core Organic Cofund består av tre delar. I en del ska forskarna i varje land besöka ett tjugotal ekologiska gårdar som har fler djurslag för att se hur de arbetar och hur olika delar av produktionen är integrerade.

I en annan del ska de utföra egna tester på försöksgårdar i Tyskland, Schweiz och Frankrike och jämföra djurhälsa och betesutnyttjande vid specialiserad djurhållning med produktion med två djurslag.

– Här ska man prova lite olika kombinationer av djurslag, främst på bete. På en av försöksgårdarna ska man testa att kombinera lamm och ungdjur och på en annan ska man kombinera kalvar och broilers, säger Gun.

Använder datamodeller

I en avslutande del kommer forskarna använda sig av datamodeller som kan simulera olika varianter av produktion med fler djurslag integrerat. Här ska de bland annat utvärdera motståndskraften mot de ekonomiska och klimatiska variationer som kan råda.

– Vi på SLU har huvudansvaret för att arbeta med modellerna och föra in de data som vi får fram och sedan jämföra vad som händer när man prövar olika kombinationer. Vi kommer att få en ny doktorand som bland annat ska arbeta med detta, säger Gun.

Genererar ny kunskap

Resultatet av projektet ska sedan förmedlas till praktiker, rådgivare och myndigheter för att visa på potentialen i att ha flera djurslag och hur produktionen kan göras mest uthållig.

– Även om det finns fördelar med att integrera olika djurslag så finns det såklart även utmaningar som vi också ska titta på. Att ha flera djurslag på en gård kräver kanske en till uppsättning med utrustning och kan innebära merkostnader. Även här ska vi ta hjälp av lantbrukarna för att höra deras tips och utvärdera om fördelarna överväger det extra arbetet som förändringen på gården innebär, säger Gun.

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 03 maj 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera