Vill använda insekter till djurfoder

Vreta Kluster testar insekter som proteinkälla och djurfoder. I deras insektsodling blir matavfall till fluglarver och sedan till foder.

Inom Europa pågår flera projekt gör att använda insekter som proteinkälla och som djurfoder. Foto: Thinkstock

Under 2017 godkändes uppfödning och användning av utvalda insekter, så som mjölmask och larver från vapenflugan, som råvara i fiskfoder i svensk livsmedelsproduktion. Det är en klimatsmart proteinkälla och förhoppningen är att det också ska bli godkänt för användning i annan djurproduktion, exempelvis fjäderfä.

Ligger i framkant

För att lära sig mer om hur insekter kan användas som proteinkälla och djurfoder har Vreta Kluster tillsammans med två fjäderproducenter och forskare från SLU besökt flera verksamheter i Nederländerna. Det pågår redan flera forskningsprojekt i Europa och Nederländerna ligger långt fram med både forskning och företagande.

Positivt för hönsen

Vreta Kluster besökte insektsuppfödare på företaget Wadudu och insektslabb i Holland i syfte att studera de försök som gjorts med insekter i värphönsbesättningar. Hönsen får foder på insektsmjöl och levande larver i ströbädden som de kan picka efter. Det kan ge en positiv effekt på hönsens hälsa som får möjlighet att använda sina naturliga instinkter till födosök.

– Insekterna har en fantastisk potential för att göra om organiskt avfall och restprodukter till foder. Från de holländska försöken lärde vi oss också att levande insekter i hög grad kan påverka värphönsens välmående genom att de får ökad sysselsättning och mer utlopp för sitt naturliga beteende. Det var tydliga och glädjande resultat. Tidigare har vi mest diskuterat möjligheten till klimatsmart foder och en ersättning till fiskmjölet, säger Per Lindahl, projektledare på Vreta Kluster i ett pressmeddelande.

Mumsar på skolmat

På Vreta Kluster startades den första insektsodlingen nu under våren i en tillfällig arbetsbod. Där får tiotusentals snabbväxande larver leva på bland annat matrester från skolmatsalen på Vretas Utbildningscentrum. Huvudsyftet med insektsboden är att öka intresset och bygga ett nätverk av olika branschaktörer inom den gröna näringen. Närmsta planerna är att använda fodret till aborrodling och i nästa steg till fjäderfäbranschen.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste